"without moving" translation into Polish

EN

"without moving" in Polish

See the example sentences for the use of "without moving" in context.

Context sentences for "without moving" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishMoreover, there are even people in this Chamber who felt that I was moving without a mandate.
Ponadto w tej Izbie są nawet ludzie, którzy uważali, że poruszam się bez mandatu.
EnglishNow -- (Laughter) -- logic, logically, you have got to this position from this, without moving the wrist.
Tak więc... ~~~ (Śmiech) Logicznie, zmieniliśmy pozycję nie ruszając nadgarstkiem.
EnglishBut I will first teach you a method, how you can do it without moving the wrist, and then the shortcut.
Ale najpierw pokażę sposób bez przekręcania nadgarstka, a potem skrót. ~~~ bez przekręcania nadgarstka, a potem skrót.
EnglishWe must put aside talk of putting them to one side or moving ahead without them, isolating them or blaming them.
Musimy odrzucić mówienie o oddzieleniu ich lub posuwaniu się naprzód bez nich, izolowaniu ich lub obwinianiu ich.
EnglishIt turns things on and off, but it does so without moving parts and it doesn't fail, basically, for a very long period of time.
Włącza się nim i wyłącza rzeczy i nie ma żadnych ruchomych części więc działa bezawaryjnie przez długi czas.
EnglishHolding the barrel of the pre-filled pen, press down slightly onto the injection site (holding in place without moving).
Przytrzymując cylinder wstrzykiwacza, nacisnąć lekko na miejsce wstrzyknięcia (przytrzymując w miejscu i nie poruszając).
EnglishHolding the barrel of the pre-filled pen, press down slightly onto the injection site (holding in place without moving).
Przytrzymując cylinder wstrzykiwacza, nacisnąć lekko na miejsce wstrzyknięcia (przytrzymując w miejscu i nie poruszając). cz
EnglishI place my hopes in the reasonable people who are well aware that there is no moving forward without the cultural and religious identity of the Tibetans.
Pokładam nadzieję w rozsądnych ludziach, którzy są świadomi tego, że nie można pójść naprzód bez tożsamości kulturowej i religijnej Tybetańczyków.

Other dictionary words

English
  • without moving

In the English-Italian dictionary you will find more translations.