"without particles" translation into Polish

EN

"without particles" in Polish

See the example sentences for the use of "without particles" in context.

Similar translations for "without particles" in Polish

without preposition
Polish
particles noun
particle noun

Context sentences for "without particles" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishOnly clear and colourless solutions without visible particles should be used.
Można wykorzystać tylko przejrzysty i bezbarwny roztwór bez widocznych cząstek.
EnglishClear and colourless solutions without visible particles should be used.
Należy stosować przejrzysty i bezbarwny roztwór bez widocznych cząstek.
EnglishOnly clear and colourless solutions without visible particles should be used.
Należy stosować wyłącznie przejrzysty i bezbarwny roztwór bez nierozpuszczalnych zanieczyszczeń.
EnglishEach pre- filled syringe is for single use only, only clear solution without particles should be used.
Każda ampułko- strzykawka jest przeznaczona wyłącznie do jednorazowego użycia.
EnglishThe resulting solution should be clear, without particles.
Otrzymany roztwór powinien być przezroczysty i nie powinien zawierać cząstek.
EnglishThe reconstituted product is a clear, colourless solution without particles.
Przygotowany roztwór do wlewu dożylnego jest przezroczystym, bezbarwnym roztworem bez cząstek stałych.
EnglishOnly clear and colourless solutions without particles should be used.
Należy używać tylko przejrzyste i bezbarwne roztwory bez cząstek.
EnglishOnly a solution without particles should be used and without visible signs of deterioration.
Stosować wyłącznie roztwór niezawierający cząstek upostaciowanych ani widocznych oznak rozkładu.
EnglishOnly clear solution without particles should be used.
Nie wolno podawać roztworu, jeśli zawiera on cząstki lub nie jest przejrzysty.
EnglishOnly clear solutions without particles should be used.
Do użytku nadają się wyłącznie klarowne roztwory, bez wytrąconych cząstek.
EnglishOnly clear solutions without particles should be used.
Należy używać wyłącznie przejrzystych roztworów, bez obecności cząstek.
EnglishThe reconstituted solution is without particles and clear.
Sporządzony roztwór nie zawiera cząstek stałych i jest przejrzysty.
EnglishOnly clear solutions without particles should be used.
Tylko klarowne roztwory, bez wytraconych cząstek nadają się do użytku.
EnglishThe reconstituted solution is without particles and clear.
Sporządzony roztwór nie zwiera cząstek stałych i jest przejrzysty.
EnglishOnly clear solutions without particles should be used.
Tylko klarowne roztwory bez wytrąconych cząstek nadają się do użytku.
EnglishOnly clear solution without particles should be used.
Należy używać wyłącznie przejrzystego roztworu, bez obecności cząstek.
EnglishSwirl very gently until the liquid looks clear and without undissolved powder or particles.
Bardzo delikatnie obracać, aż płyn stanie się klarowny, bez zawartości nierozpuszczonego proszku i cząstek.
EnglishOnly clear solution without particles should be used.
Należy stosować wyłącznie przejrzysty roztwór, bez cząstek osadu.
EnglishOnly a clear solution without any particles should be used.
Stosować wyłącznie roztwór przejrzysty, bez zmętnień.
EnglishConcentrate for solution for infusion Visual appearance: clear, colourless solution without particles.
Koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji Wygląd: przezroczysty, bezbarwny roztwór bez cząstek stałych.

Other dictionary words

English
  • without particles

Do you want to translate into other languages? Have a look at our English-Esperanto dictionary.