"without precedent" translation into Polish

EN

"without precedent" in Polish

See the example sentences for the use of "without precedent" in context.

Similar translations for "without precedent" in Polish

without preposition
Polish
precedent noun
Polish

Context sentences for "without precedent" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishSo, the flow of resources from the commodity booms to the bottom billion are without precedent.
Zatem przepływ środków z krajów koniunktury gospodarczej do dolnego miliarda jest bezprecedensowy.
EnglishAn area without internal border control is an amazing achievement, without historical precedent.
Obszar bez kontroli na granicach wewnętrznych jest osiągnięciem niezwykłym, bez precedensu w historii.
EnglishFortunately, we took another route with a speed and cohesion that was truly without precedent.
Na szczęście wybraliśmy inną drogę, a szybkość i spójność podjętych działań była naprawdę bezprecedensowa.
EnglishA government blocking emergency aid is a scandal without precedent in the history of international relations.
Rząd, który blokuje dostarczenie pomocy humanitarnej dopuszcza się skandalicznego zachowania, bez precedensu w historii stosunków międzynarodowych.
EnglishThis is almost without precedent.
EnglishThe project, which is without precedent for Europe, combines the past with the present and links the cultural with the digital dimension.
Przedmiotowe przedsięwzięcie, unikalne w Europie, łączy w sobie przeszłość z teraźniejszością oraz sferę kulturową z wymiarem cyfrowym.
EnglishAny such offer is made ex gratia, or in other words without admission of legal liability and without creating a legal precedent.
W każdym takim przypadku oferta jest składana dobrowolnie, to znaczy bez wzięcia na siebie odpowiedzialności prawnej i bez ustanawiania precedensu prawnego.

Other dictionary words

English
  • without precedent

Even more translations in the Norwegian-English dictionary by bab.la.