"without recourse" translation into Polish

EN

"without recourse" in Polish

See the example sentences for the use of "without recourse" in context.

Similar translations for "without recourse" in Polish

without preposition
Polish
recourse noun

Context sentences for "without recourse" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Englishwithout recourse to sth
EnglishOtherwise, we will be faced with the possibility of authoritarian or coercive methods being adopted without the possibility of recourse to the Court.
W przeciwnym razie będzie nam groziło przyjmowanie autorytarnych lub represyjnych środków bez możliwości odwołania się do Trybunału.
EnglishWithout recourse to these guidelines and without corresponding activities on the part of the Member States, it will be difficult to take any action.
Trudno będzie podjąć jakiekolwiek działania bez uciekania się do tych wytycznych i bez odpowiednich działań ze strony państw członkowskich.
EnglishI would like to make the point that, according to data from Business Europe, as many as 90% of disputes relating to consumer rights are settled without recourse to the courts.
Pragnę zaznaczyć, iż zgodnie z danymi Business Europe aż 90% sporów dotyczących spraw konsumenckich jest rozwiązywanych bez udziału sądów.
EnglishWhat little will be left of sovereign power can be transferred to the EU by decisions of the European Council without recourse to Parliament, let alone the people.
Pozostała niewielka część suwerennych uprawnień może zostać przekazana UE w drodze decyzji Rady Europejskiej, bez odwoływania się do Parlamentu, a tym bardziej obywateli.
EnglishWe must not act in such a way that 500 million people are placed under suspicion and that there is a massive intrusion on their rights, without giving them recourse to legal protection.
Nie możemy postępować w taki sposób, by uczynić z 500 milionów osób podejrzanych i masowo naruszać ich prawa, bez umożliwienia im skorzystania z kroków prawnych.

Other dictionary words

English
  • without recourse

Translations into more languages in the bab.la English-Swedish dictionary.