"without regard" translation into Polish

EN

"without regard" in Polish

See the example sentences for the use of "without regard" in context.

Similar translations for "without regard" in Polish

without preposition
Polish
regard noun
to regard verb
regards

Context sentences for "without regard" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe recommended dosage of INVANZ can be administered without regard to age.
Zalecane dawkowanie leku INVANZ może być stosowane niezależnie od wieku pacjenta.
EnglishSINGULAIR granules can be administered without regard to the timing of food ingestion.
SINGULAIR granulat można podawać niezależnie od pory spożywania posiłków.
EnglishHow can we take such a target seriously and make it sacred without regard to other targets?
Jak możemy traktować ten cel poważnie i czcić go, nie patrząc na inne celów?
English{ Invented Name } film- coated tablets can be administered without regard to timing of meals.
Tabletki powlekane { Nazwa własna } mogą być podawane niezależnie od posiłków.
EnglishThe recommended oral dose of ADENURIC is 80 mg once daily without regard to food.
Zalecana doustna dawka produktu ADENURIC to 80 mg raz na dobę, niezależnie od spożycia posiłku.
EnglishThe recommended oral dose of ADENURIC is 80 mg once daily without regard to food.
Zalecana doustna dawka preparatu ADENURIC to 80 mg raz na dobę, niezależnie od spożycia posiłku.
EnglishRotaTeq may be given without regard to food, liquid, or breast milk.
RotaTeq może być podawany niezależnie od pokarmów, płynów lub mleka matki.
EnglishIt may be taken with or without food and without regard to the time of day.
Lek można przyjmować z posiłkiem lub bez, bez względu na porę dnia.
EnglishThe tablet may be taken any time of day without regard to food and beverage intake.
Tabletkę można przyjmować o dowolnej porze dnia, bez względu na spożywanie posiłków lub napojów.
EnglishThe recommended dose of YENTREVE is 40 mg twice daily without regard to meals.
Zalecana dawka preparatu YENTREVE wynosi 40 mg dwa razy na dobę, przyjmowana niezależnie od posiłków.
EnglishFABLYN may be administered any time of day without regard to food or beverage intake.
Produkt FABLYN można podawać o dowolnej porze dnia bez względu na spożywanie posiłków lub napojów.
EnglishThe recommended dose of ARICLAIM is 40 mg twice daily without regard to meals.
Zalecana dawka preparatu ARICLAIM wynosi 40 mg dwa razy na dobę, przyjmowana niezależnie od posiłków.
EnglishECALTA can be given without regard to the timing of haemodialysis (see section 5.2).
Produkt ECALTA może być podawany bez względu na czas, jaki upłynął od hemodializy (patrz punkt 5. 2).
EnglishTelzir tablets may be taken without regard to food intake.
Telzir w postaci tabletek może być przyjmowany niezależnie od posiłków.
EnglishThus, ADENURIC may be taken without regard to food.
Z tego względu preparat ADENURIC można przyjmować niezależnie od posiłków.
EnglishThus, ADENURIC may be taken without regard to food.
Z tego względu produkt ADENURIC można przyjmować niezależnie od posiłków.
EnglishEfient was administered without regard to food in TRITON.
Podczas badania TRITON Efient stosowano niezależnie od posiłków.
EnglishThey are being constructed without any regard for EU safety standards.
Są one budowane bez unijnych norm bezpieczeństwa.
EnglishRELISTOR can be injected without regard to food.
Metylonaltreksonu bromek może być podawany niezależnie od posiłków.
EnglishAnidulafungin is not dialysable and may be administered without regard to the timing of hemodialysis.
Anidulafungina nie jest usuwana przez dializę i może być podawana bez względu na czas wykonania hemodializy.

Other dictionary words

English
  • without regard

More translations in the Swedish-English dictionary.