"without resorting" translation into Polish

EN

"without resorting" in Polish

See the example sentences for the use of "without resorting" in context.

Similar translations for "without resorting" in Polish

without preposition
Polish
resort noun

Context sentences for "without resorting" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWe are very grateful that we can now be together without resorting to weapons and changing borders.
Jesteśmy bardzo wdzięczni, że możemy być teraz razem bez uciekania się do broni i zmiany granic.
EnglishYou can't even argue your point without resorting to hyperbole.
Nie potrafisz przedstawić swoich założeń, bez paraboli.
EnglishFinally, I would urgently appeal to the governments of Thailand and Cambodia to make every effort to resolve this conflict without resorting to arms.
Na koniec pilnie apeluję do rządów Tajlandii i Kambodży, żeby dołożyły wszelkich starań w celu rozwiązania tego konfliktu bez użycia broni.
EnglishI hope their sincerity matches our own in wishing to resolve the issues before us without resorting to avoidable confrontation.
Mam nadzieję, że w kwestii rozwiązania istniejących problemów szczerość Chin będzie się równać naszej i że nie będziemy się musieli uciekać do niepotrzebnej konfrontacji.
EnglishThe rules can be improved when approving the new Schengen evaluation mechanism applicable to all Member States, without resorting to double standards.
Zasady można usprawnić podczas zatwierdzania nowego mechanizmu oceny Schengen, który będzie miał zastosowanie do wszystkich państw członkowskich, bez przyjmowania podwójnych standardów.

Other dictionary words

English
  • without resorting

Search for more words in the Turkish-English dictionary.