"without restriction" translation into Polish

EN

"without restriction" in Polish

See the example sentences for the use of "without restriction" in context.

Similar translations for "without restriction" in Polish

without preposition
Polish
restriction noun
to restrict verb

Context sentences for "without restriction" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWhat if they are exposed to such special 'promotion' regularly and without restriction?
A co, gdyby byli narażeni na taką specjalną formę "propagowania” regularnie i bez ograniczeń?
EnglishHuman rights are universal rights and must apply without restriction.
Prawa człowieka są uniwersalne i muszą być stosowane bez ograniczeń.
EnglishThe ratification process must be continued without restriction.
Proces ratyfikacyjny musi być kontynuowany bez żadnych ograniczeń.
EnglishIt is essential that this aid be able to move freely, without restriction, and that the checkpoints be opened.
Niezbędne jest, aby pomoc ta mogła się swobodnie przemieszczać, bez ograniczeń, a także, aby otwarto punkty kontrolne.
EnglishWe have been unable to agree, so now in this respect, any product may be served at our tables without restriction.
Nie byliśmy w stanie dojść do porozumienia, więc w tym względzie każdy produkt może zostać nam zaserwowany na stołach bez ograniczeń.
EnglishIn CBS-deficient patients without dietary restriction of methionine, excessive accumulation of methionine has been observed.
U pacjentów z niedoborem CBS nieprzestrzegających diety ubogometioninowej obserwowano nadmierne nagromadzenie metioniny w ustroju.
EnglishWe can import without restriction from all over the world any products from animals that are fed products which are banned here.
Możemy bez ograniczeń importować produkty z całego świata pochodzące od zwierząt karmionych paszami, które są u nas nielegalne.
EnglishIn the European Union public aid may be used to subsidise failing banks, and it may be used without restriction in areas that were formerly part of communist Germany.
W Unii Europejskiej można dotować pomocą publiczną upadające banki, można ją stosować bez przeszkód na terenach byłych komunistycznych Niemiec.

Other dictionary words

English
  • without restriction

Moreover, bab.la provides the English-Portuguese dictionary for more translations.