"worthy" translation into Polish

EN

"worthy" in Polish

EN worthy
volume_up
{adjective}

worthy (also: decent, deserving, dignified, fit)
volume_up
godny {adj. m}
It is not worthy of the Treaty of Lisbon, it is not worthy of Europe.
To niegodne traktatu lizbońskiego, niegodne Europy.
Współczucie to godny następca.
This resulted in environmental standards worthy of imitation on other continents.
Efektem były standardy ekologiczne godne naśladowania na innych kontynentach.
worthy (also: august, reverent, venerable, reverend)
volume_up
czcigodny {adj. m}

Synonyms (English) for "worthy":

worthy

Context sentences for "worthy" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThis resulted in environmental standards worthy of imitation on other continents.
Efektem były standardy ekologiczne godne naśladowania na innych kontynentach.
EnglishIn fact, this is something worthy of an E (European) designation: European Electric.
Jest to rzeczywiście coś godnego oznaczenia "E” (europejski - "European Electric”).
EnglishNo government that succumbed to this despicable blackmail would be worthy of respect.
Żaden rząd, który uległ temu nikczemnemu szantażowi nie zasługuje na szacunek.
EnglishIndeed, I believe that the Union's foreign policy is worthy of attention.
W istocie uważam, że polityka zagraniczna Unii jest kwestią zasługującą na uwagę.
EnglishIs all of this worthy of Europe, of European values, principles and ideals?
Czy to wszystko odpowiada Europie, wartościom, zasadom i ideałom europejskim?
EnglishIn this regard, relations with Russia, Ukraine, Georgia and Belarus are worthy of note.
W tym zakresie na uwagę zasługują relacje z Rosją, Ukrainą, Gruzją oraz Białorusią.
EnglishOtherwise, we need to question whether it is still worthy of its office.
W innym razie musielibyśmy zadać sobie pytanie, czy jest warta swojego urzędu.
EnglishAlso worthy of note is the comprehensive approach to the question of young people.
Na uwagę zasługuje również kompleksowe podejście do problemu młodzieży.
EnglishAnd he that doth not take his cross and follow after me, is not worthy of me.
A kto nie bierze krzyża swego, i nie idzie za mną, nie jest mię godzien.
EnglishThe Slovenian Presidency's programme undoubtedly contains worthy elements.
Program prezydencji słoweńskiej bez wątpienia zawiera godne uwagi elementy.
EnglishThe question is whether its results are worthy of this major investment.
Powstaje pytanie, czy osiągnięte rezultaty są warte tak wielkiej inwestycji.
EnglishDo you agree that this has been a worthy tribute to those who lost their lives?
Czy zgodzą się państwo, że oddaliśmy w ten sposób zasłużony hołd tym, którzy stracili życie?
EnglishIf success is achieved in this, it will be worthy of a peace prize.
Jeśli działania te zakończą się powodzeniem, będą zasługiwać na nagrodę pokojową.
English. - (SV) The fight against fiscal fraud is of course worthy of full support.
na piśmie. - (SV) Walka z oszustwami podatkowymi zasługuje oczywiście na pełne poparcie.
EnglishHowever, its representative has not shown himself worthy of it today.
Jej przedstawiciel nie dowiódł jednak dzisiaj, że zasługuje na ten szacunek.
EnglishThat is a worthy argument, but we must work within the framework of the Treaty of Lisbon.
Jest to słuszny argument, ale musimy działać w ramach traktatu z Lizbony.
EnglishIt is therefore worthy of particular support and attention by the European Union.
Zasługuje zatem na szczególne wsparcie i uwagę Unii Europejskiej.
EnglishIt is not worthy of the European Union to sit at the same negotiating table as Mugabe.
Nie godzi się, aby Unia Europejska zasiadała do negocjacji przy tym samym stole co Mugabe.
EnglishI am no more worthy to be called your son: make me as one of thy hired servants.
I nie jestem godzien więcej być nazywany synem twoim, uczyń mię jako jednego z najemników twoich.
EnglishIn terms of its content, virtually everything is worthy of criticism.
Jeżeli chodzi o jego zawartość, praktycznie wszystko zasługuje na krytykę.