"wrench" translation into Polish

EN

"wrench" in Polish

PL

EN wrench
volume_up
{noun}

wrench (also: key, spanner)
Click the wrench icon on the browser toolbar and select Exit to close all open tabs and windows.
Aby zamknąć wszystkie otwarte karty i okna, kliknij ikonę klucza na pasku narzędzi przeglądarki i wybierz Zakończ.
You can always choose to disable them by clicking the wrench icon and selecting Settings > Under the Hood tab.
W dowolnym momencie możesz je wyłączyć, klikając ikonę klucza i otwierając kartę Ustawienia > Dla zaawansowanych.
Use the zoom options in the wrench menu to make everything on a webpage larger or smaller.
Aby wszystkie elementy strony internetowej były większe lub mniejsze, użyj opcji powiększenia w menu klucza.

Synonyms (English) for "wrench":

wrench

Context sentences for "wrench" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishUse the zoom options in the wrench menu to make everything on a webpage larger or smaller.
Aby wszystkie elementy strony internetowej były większe lub mniejsze, użyj opcji powiększenia w menu klucza.
EnglishClick the wrench icon on the browser toolbar and select Exit to close all open tabs and windows.
Aby zamknąć wszystkie otwarte karty i okna, kliknij ikonę klucza na pasku narzędzi przeglądarki i wybierz Zakończ.
EnglishYou can always choose to disable them by clicking the wrench icon and selecting Settings > Under the Hood tab.
W dowolnym momencie możesz je wyłączyć, klikając ikonę klucza i otwierając kartę Ustawienia > Dla zaawansowanych.
Englishto throw a monkey wrench into sb's plans
EnglishIn order to close Google Chrome completely when background apps are running, select Exit from the wrench menu (Quit on a Mac).
Jeśli chcesz całkowicie zamknąć Google Chrome wówczas, gdy uruchomione są aplikacje działające w tle, wybierz z menu klucza Zakończ (Zamknij w Mac OS X).