"wrongdoing" translation into Polish

EN

"wrongdoing" in Polish

EN wrongdoing
volume_up
{noun}

wrongdoing (also: crime, guilt, offense, offence)
Any delay renders us complicit in wrongdoing.
Jakiekolwiek opóźnienie sprawia, że jesteśmy współwinni przestępstwa.
(DE) Madam President, I never suggested that the Jobbik party had been guilty of criminal wrongdoing.
(DE) Pani Przewodnicząca! Nigdy nie sugerowałem, że partia Jobbik dopuściła się przestępstwa.
Anyone who blows the whistle on wrongdoing is celebrated as a hero by the public and the media, but viewed as a betrayer by the affected institutions.
Każdy, kto donosi o popełnieniu przestępstwa jest traktowany przez społeczeństwo i media jak bohater, ale postrzegany jako zdrajca przez poszkodowane instytucje.
wrongdoing (also: delinquency, offense, offence)

Synonyms (English) for "wrongdoing":

wrongdoing

Context sentences for "wrongdoing" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWe hope that investigation into wrongdoing leads to concrete results.
Mamy nadzieję, że śledztwo w sprawie naruszeń przyniesie konkretne rezultaty.
EnglishIf an unrighteous witness rise up against any man to testify against him of wrong-doing,
Jeźliby powstał świadek kłamliwy przeciw komu, świadcząc przeciw niemu, że odstąpił od Boga:
EnglishOr else let these men themselves say what wrong-doing they found when I stood before the council,
Albo niechaj ci sami powiedzą, jeźli we mnie znaleźli jaką nieprawość, gdym stał przed radą;
English(DE) Madam President, I never suggested that the Jobbik party had been guilty of criminal wrongdoing.
(DE) Pani Przewodnicząca! Nigdy nie sugerowałem, że partia Jobbik dopuściła się przestępstwa.
EnglishIt is not enough to regulate financial products; we must get to the very bottom of the wrongdoing.
Nie wystarczy regulować produkty finansowe; musimy dotrzeć do istoty niewłaściwego postępowania.
EnglishAny delay renders us complicit in wrongdoing.
Jakiekolwiek opóźnienie sprawia, że jesteśmy współwinni przestępstwa.
EnglishClearly, breaking the law is a good reason for this as is sufficient evidence of intended wrongdoing.
Naruszanie prawa zdecydowanie stanowi dobry powód, ponieważ istnieją dostateczne dowody celowego łamania prawa.
EnglishHere's how the great Persian poet Rumi put it: "Out beyond ideas of wrong-doing and right-doing, there is a field.
Wielki poeta perski Rumi opisał taką sytuację następująco: "Gdzieś poza poglądami o dobrych i złych czynach znajduje się pole.
EnglishIt goes without saying that this type of violence constitutes a serious wrongdoing, and the Member States should take firm legal measures to fight it.
Tego rodzaju przemoc jest oczywiście wielkim złem i państwa powinny ją zwalczać stanowczymi środkami prawnymi.
EnglishIt is important that both parents and children feel secure using the Internet and have a point of contact to report any wrongdoing.
Ważne jest, by zarówno rodzice, jak i dzieci czuli się bezpiecznie w Internecie oraz mieli dostęp do miejsc, gdzie mogą zgłaszać wszelkie wykroczenia.
EnglishThe Romans were always right and their chroniclers painted it as a wrongdoing when an attacked opponent was bold enough to defend himself.
Rzymianie zawsze mieli rację, a jeśli zaatakowany przeciwnik był dostatecznie bezczelny, aby się bronić, ich kronikarze przedstawiali to jako zły uczynek.
EnglishAnyone who blows the whistle on wrongdoing is celebrated as a hero by the public and the media, but viewed as a betrayer by the affected institutions.
Każdy, kto donosi o popełnieniu przestępstwa jest traktowany przez społeczeństwo i media jak bohater, ale postrzegany jako zdrajca przez poszkodowane instytucje.
EnglishIt is important to make a distinction between irregularity, or failure to comply with a rule, and fraud, or purposeful wrongdoing, which is a criminal offence.
Ważne jest rozróżnienie pomiędzy nieprawidłowością, czy też niezgodnością z zasadami, a nadużyciem finansowym, czy też celowym wykroczeniem, które jest przestępstwem karnym.
EnglishCounterfeiting of medicines constitutes criminal wrongdoing whether or not the medicine concerned is still under patent; that aspect is completely irrelevant in this regard.
Podrabianie leków jest przestępstwem niezależnie od faktu, czy dany lek jest nadal objęty patentem, czy nie. W tym względzie aspekt ten nie ma żadnego znaczenia.