"x" translation into Polish

EN

"x" in Polish

volume_up
x {noun}
PL

"x" in English

EN

EN x
volume_up
{noun}

x (also: x-mark)
Well, as we say in the business, X marks the spot.
Jak mówimy w branży krzyżyk oznacza odwrócenie pożądku.
x (also: the letter X)
x
volume_up
x {m}
x 30 tablets 1 x 100 tablets 1 x 180 tablets 2 x 180 tablets 3 x 180 tablets
x 30 tabletek 1 x 100 tabletek 1 x 180 tabletek 2 x 180 tabletek 3 x 180 tabletek
x (1 x 10 ml) This is a multipack and not for sale of individual vials
x (1 x 10 ml) Opakowanie zbiorcze i pojedyncze fiolki nie są przeznaczone do sprzedaży.
x 1 tablets 28 x 1 tablets 49 x 1 tablets 56 x 1 tablets 98 x 1 tablets
x 1 tabletka 28 x 1 tabletka 49 x 1 tabletka 56 x 1 tabletka 98 x 1 tabletka

Synonyms (English) for "x":

x
English

Context sentences for "x" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishSolution for injection 14 x 2 ml glass vials Each vial contains one 0.5 ml dose.
szklanych fiolek o pojemności 2 ml Każda fiolka zawiera jedną dawkę wynoszącą 0, 5 ml.
Englishcarton box with 1 x 15 ml (0.5 ml steps) pre-filled syringe (Ibaflin 3 % Oral Gel)
kartonowe zawierające 1 strzykawkę a ’ 15 ml (dawkowanie co 0, 5 ml) Ibaflin 3 % żel
Englishcarton box with 1 x 30 ml (1 ml steps) pre-filled syringe (Ibaflin 7.5 % Oral Gel)
kartonowe zawierające 1 strzykawkę a ’ 30 ml (dawkowanie co 1 ml) Ibaflin 7, 5 % żel
Englishcarton box with 5 x 15 ml (0.5 ml steps) pre-filled syringes (Ibaflin 3 % Oral Gel)
kartonowe zawierające 5 strzykawek a ’ 15 ml (dawkowanie co 0, 5 ml) Ibaflin 3 % żel
Englishcarton box with 5 x 30 ml (1 ml steps) pre-filled syringes (Ibaflin 7.5 % Oral Gel)
kartonowe zawierające 5 strzykawek a ’ 30 ml (dawkowanie co 1 ml) Ibaflin 7, 5 % żel
Englishx single dose (0.5 ml) pre-filled syringe 10 x single dose (0.5 ml) pre-filled syringes
dawka (0, 5 ml) w ampułko- strzykawce 10 dawek po 0, 5 ml w ampułko- strzykawkach
EnglishThe only objective view would be to take an x-ray of Parliament from the outside.
Jedynym obiektywnym sposobem byłoby prześwietlenie Parlamentu z zewnątrz.
EnglishIn ASPIRE, more than 90 % of patients had at least two evaluable X-rays.
W badaniu ASPIRE ponad 90 % pacjentów miało wykonane dwa badania rentgenowskie.
EnglishHe said, "Dave, I pulled up the X-ray image on the screen on the computer at home."
Powiedział: "Dave, obejrzałem Twoje zdjęcie rentgenowskie na ekranie komputera w domu".
EnglishYou look at your X-rays on a screen and you do stuff with them, you email them.
Oglądamy zdjęcia rentgenowskie na monitorze, możemy je przesłać mailem.
EnglishThis may include a thorough medical history, a chest X-ray and a tuberculin test.
Wykonanie tych badań należy odnotować w Karcie ostrzegawczej pacjenta.
EnglishIn addition, you will have a tuberculin skin test and a chest X-ray.
Ponadto będzie wykonany skórny test gruźliczy i prześwietlenie klatki piersiowej.
EnglishAlanine aminotransferase (ALT) and Aspartate aminotransferase (AST) ≤ 2.5 x ULN
Aminotransferaza alaninowa (AIAT) i aminotransferaza asparaginianowa
EnglishAnd he called this part of the course the X Factor, the potential of the human will.
Wykorzystywał te wycinki w nauczaniu rezydentów ze szkoły medycznej im.
EnglishSo in a daf-2 mutant -- you see that I have the X drawn here through the receptor.
Więc u mutanta daf-2, widzicie, że przekreśliłam krzyżykiem receptor.
EnglishAnd, in fact, he'd written the people in London: Could he see their x-ray photograph?
I faktycznie napisał do naukowców w Londynie: Czy mógłby zobaczyć zdjęcia rentgenowskie?
Englishtaking Velmetia at the time of the X-ray and for a few days after
Należy odstawić lek Velmetia na czas badania oraz na okres kilku następnych dni,
EnglishA follow-on (maintenance) pack containing 2 clear blisters of 14 x CHAMPIX 1 mg film-
Opakowanie kontynuacyjne (leczenie podtrzymujące) zawierające 2 przezroczyste blistry z 14
EnglishA follow-on (maintenance) pack containing 2 clear blisters of 28 x CHAMPIX 1 mg film-
Opakowanie kontynuacyjne (leczenie podtrzymujące) zawierające 2 przezroczyste blistry z 28
EnglishA follow-on (maintenance) pack containing 4 clear blisters of 14 x CHAMPIX 1 mg film-
Opakowanie kontynuacyjne (leczenie podtrzymujące) zawierające 4 przezroczyste blistry z 14