"yonder" translation into Polish

EN

"yonder" in Polish

EN yonder
volume_up
{pronoun}

1. obsolete

yonder
volume_up
tam {pron.}
Yonder is the sea, great and wide, Wherein are things creeping innumerable, Both small and great beasts.
W morzu zaś wielkiem i bardzo szerokiem, tam są płazy, którym nie masz liczby, i zwierzęta małe i wielkie.
Then cometh Jesus with them unto a place called Gethsemane, and saith unto his disciples, Sit ye here, while I go yonder and pray.
Tedy przyszedł Jezus z nimi na miejsce, które zwano Gietsemane, i rzekł uczniom: Siądźcież tu, aż odszedłszy, będę się tam modlił.
Speak unto Eleazar the son of Aaron the priest, that he take up the censers out of the burning, and scatter thou the fire yonder; for they are holy,
Rzecz do Eleazara, syna Aaronowego, kapłana, aby pozbierał kadzielnice z onego pogorzeliska, a ogień i tam i sam niech rozrzuci; bo są poświęcone.
yonder (also: that, this, the)
volume_up
ten {pron.}
yonder (also: that)
volume_up
ów {pron.}

Synonyms (English) for "yonder":

yonder
English

Context sentences for "yonder" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAnd it came to pass, when the man of God saw her afar off, that he said to Gehazi his servant, Behold, yonder is the Shunammite:.
A gdy ją ujrzał mąż Boży z daleka, rzekł do Giezego sługi swego: Oto ona Sunamitka.
EnglishJones, they are all yonder playing golf.
Tak, Panie Jones, Wszyscy grają w golfa.