"yourself" translation into Polish

EN

"yourself" in Polish

EN

yourself {pronoun}

volume_up
yourself (also: myself, yourselves, ourselves)
Now it's not always easy to push yourself, and that's why they invented mothers.
" Nie zawsze łatwo jest się zmobilizować - i dlatego wymyślono matki.
If you plan to use the metro, familiarise yourself with maps of European city metros.
Jeżeli planujesz poruszać się metrem, zapoznaj się z planami metra w miastach europejskich .
Follow your doctor's instructions exactly and never change the dose yourself.
Należy ściśle stosować się do zaleceń lekarza i nigdy samodzielnie nie zmieniać dawek.
yourself (also: yourselves)
Stop persuading yourself that the Treaty of Lisbon is a necessary evil.
Proszę przestać sobie wmawiać, że traktat lizboński jest złem koniecznym.
But at one time, it was fairly commonplace to think of yourself as a maker.
Ale czasami, dobrze jest pomyśleć o sobie jako o twórcy.
Well, ask yourself: why are the politicians, why is this class, now unpopular?
Zatem zadajcie sobie pytanie: dlaczego politycy, dlaczego ta klasa jest teraz niepopularna?
yourself (also: himself, itself, myself, herself)
Are you going to set yourself up as mentally attacking yourself?" ~~~ So we went into it.
I masz zamiar zrobić z siebie kogoś, kto sam siebie mentalnie atakuje?"
This is an issue that you yourself mentioned, Mr President.
Jest to zagadnienie, o którym sam pan wspomniał, panie przewodniczący.
(DE) Commissioner, you said yourself that 60% of undertakings intend to do nothing.
Sam pan powiedział, że 60% przedsiębiorstw nie zamierza nic robić.
Are you going to set yourself up as mentally attacking yourself?" ~~~ So we went into it.
I masz zamiar zrobić z siebie kogoś, kto sam siebie mentalnie atakuje?"
Ask yourself, is this company behaving in a socially responsible way?
Zapytajcie siebie: czy ta firma działa w sposób odpowiedzialny społecznie?
If you are donating stem cells for yourself after chemotherapy, the usual dose is
Jeśli pacjent jest dawcą komórek macierzystych dla samego siebie po chemioterapii, zazwyczaj
The Vice-President of the Commission and you yourself have actually said that too.
Pan wiceprzewodniczący Komisji i pani osobiście de facto również to powiedzieli.
You may always address yourself directly to the relevant authorities, too.
Można także osobiście zgłosić się bezpośrednio do odpowiednich władz.
You yourself were often present during the trialogue negotiations.
Była pani często osobiście obecna podczas negocjacji trójstronnych.
And the idea is you make eye glasses, and you adjust them yourself and that solves the problem.
Założenie jest takie, że sami robimy okulary, własnoręcznie je regulujemy i to właśnie rozwiązuje problem.

Context sentences for "yourself" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishEquipment that you need To give yourself a subcutaneous injection you will need:
Potrzebny sprzęt Aby samodzielnie wykonać wstrzykniecie leku, potrzebne będą:
EnglishWhat should you do before you give yourself a subcutaneous injection of Kineret?
Co należy zrobić przed samodzielnym podskórnym wstrzyknięciem leku Kineret?
EnglishIntroduction The following instructions explain how to inject Valtropin yourself.
Wstęp Poniższa instrukcja wyjaśnia sposób samodzielnego wstrzykiwania leku Valtropin.
EnglishThis section contains information on how to give yourself an injection of Neulasta.
W tej części podano informacje dotyczące samodzielnego wstrzykiwania leku Neulasta.
EnglishThe following instructions explain how to inject Omnitrope 5 mg/ ml yourself.
Poniższe zalecenia wyjaśniają, jak samodzielnie wstrzykiwać lek Omnitrope 5 mg/ ml.
EnglishThe following instructions explain how to inject Omnitrope 1.3 mg/ ml yourself.
Poniższe zalecenia wyjaśniają, jak samodzielnie wstrzykiwać lek Omnitrope 1, 3 mg/ ml.
EnglishThe following instructions explain how to inject Omnitrope 3.3 mg/ ml yourself.
Poniższe zalecenia wyjaśniają, jak samodzielnie wstrzykiwać lek Omnitrope 3, 3 mg/ ml.
EnglishThis section contains information on how to give yourself an injection of Neupopeg.
pu W tej części podano informacje dotyczące samodzielnego wstrzykiwania leku Neupopeg.
EnglishThe best places to inject yourself arethe top of your thighs andthe abdomen.
Najlepsze miejsca samodzielnego wstrzyknięcia: górne części ud oraz brzuch.
EnglishThis section contains information on how to give yourself an injection of Nespo.
u W tej części podano informacje dotyczące samodzielnego wykonywania wstrzyknięć leku Nespo.
EnglishIn fact you have diagnosed deficiencies; you have said as much yourself in your speech.
Faktycznie zdiagnozował pan braki, powiedział pan tak w swoim wystąpieniu.
EnglishThis section contains information on how to give yourself an injection of Aranesp.
W tej części podano informacje dotyczące samodzielnego wykonywania wstrzyknięć leku Aranesp.
EnglishThis section contains information on how to give yourself an injection of Ceplene.
W tym punkcie podano informacje dotyczące samodzielnego wykonywania zastrzyków leku Ceplene.
EnglishI believe that you are laying yourself open to a real risk, and not just to public health.
Uważam, że dużo pani ryzykuje i nie tylko, jeśli chodzi o zdrowie publiczne.
EnglishOr you could go out by yourself even to a half-block-long empty lot,
Można też było pójść samemu w stronę pustej działki, długiej na pół przecznicy
EnglishThe best places to inject yourself arethe top of your thighs andthe abdomen.
Jeśli inna osoba dokonuje wstrzyknięcia, może wykorzystać tylną część
EnglishHowever, you yourself talk about trust in the institutions of the European Union.
Sami tymczasem mówicie o zaufaniu do instytucji Unii Europejskiej.
EnglishDo not inject Valtropin yourself unless you have received training.
Nie należy samodzielnie wstrzykiwać leku Valtropin bez odpowiedniego przeszkolenia.
EnglishDo not change the prescribed dose yourself unless your doctor tells you to.
Nie należy zmieniać zaleconego dawkowania, chyba że zaleci to lekarz.
EnglishThis section contains information on how to give yourself an injection of Zarzio.
Ta część ulotki zawiera informacje dotyczące samodzielnego wykonania wstrzyknięcia leku Zarzio.