"yourselves" translation into Polish

EN

"yourselves" in Polish

EN

yourselves {pronoun}

volume_up
yourselves (also: myself, ourselves, yourself)
Gather yourselves together, yea, gather together, O nation that hath no shame;
Wejrzyjcie w się, wejrzyjcie w się, mówię, o narody przemierzłe
saying to them that are bound, Go forth; to them that are in darkness, Show yourselves.
Abyś mówił więźniom: Wynijdźcie; a tym, co są w ciemnościach: Okażcie się.
Separate yourselves from among this congregation, that I may consume them in a moment.
Odłączcie się z pośrodku zebrania tego, abym je nagle zatracił.
yourselves (also: yourself)
And when ye eat, and when ye drink, do not ye eat for yourselves, and drink for yourselves?
A gdy jecie albo pijecie, izali nie sobie jecie i nie sobie pijecie?
Wherefore ye witness to yourselves, that ye are sons of them that slew the prophets.
A tak świadczycie sami przeciwko sobie, że jesteście synowie tych, którzy proroki pozabijali.
Have salt in yourselves, and be at peace one with another.
Miejcież sól sami w sobie, a miejcie pokój między sobą.
yourselves (also: oneself, ourselves, yourself)
No grunting, no coughing, no wheezing, no talking to yourselves, no farting.
Nie chrząkać, nie kaszleć, nie sapać, nie gadać do siebie, nie pierdzieć.
Please, please, stop referring to yourselves as "consumers."
Proszę, proszę, przestańcie nazywać siebie "konsumentami".
It is always controversial when you are asked to give yourselves resources.
Zawsze jest kwestią kontrowersyjną, gdy trzeba prosić o zasoby dla siebie.
Accept it on behalf of the Council as a whole, but I still consider you, yourselves, to be involved in this.
Proszę potraktować to jako uwagę do całej Rady, ale mimo wszystko uważam, że państwo osobiście przyłożyli do tego rękę.

Context sentences for "yourselves" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishAnd where do you expose yourselves to risks that maybe perhaps you don't even see?"
Oraz gdzie narażacie się na zagrożenia, których prawdopodobnie nawet nie widzicie.
EnglishRemember this, and show yourselves men; bring it again to mind, O ye transgressors.
Pamiętajcież na to, a wstydźcie się; przypuśćcie to do serca, o przestępnicy
EnglishNow therefore present yourselves before Jehovah by your tribes, and by your thousands.
Przetoż teraz stańcie przed Panem według pokoleń waszych, i wedle tysiąców waszych.
EnglishIf indeed ye will magnify yourselves against me, And plead against me my reproach;
A jeźli się przeciw mnie wynosicie, a obwiniacie mię pohańbieniem mojem,
EnglishIt is always controversial when you are asked to give yourselves resources.
Zawsze jest kwestią kontrowersyjną, gdy trzeba prosić o zasoby dla siebie.
EnglishNo grunting, no coughing, no wheezing, no talking to yourselves, no farting.
Nie chrząkać, nie kaszleć, nie sapać, nie gadać do siebie, nie pierdzieć.
Englishsaying to them that are bound, Go forth; to them that are in darkness, Show yourselves.
Abyś mówił więźniom: Wynijdźcie; a tym, co są w ciemnościach: Okażcie się.
EnglishPilate saith unto them, Take him yourselves, and crucify him: for I find no crime in him.
Rzekł im Piłat: Weźmijcie go wy, a ukrzyżujcie, boć ja w nim żadnej winy nie znajduję.
EnglishTake good heed therefore unto yourselves, that ye love Jehovah your God.
Przetoż przestrzegajcie z pilnością, abyście miłowali Pana, Boga waszego.
EnglishThe whole thing is amazing, and so don't you all go reinventing yourselves any time soon.
Całość jest niesamowita, także nie próbujcie szybko wszystkiego zmieniać.
EnglishWherefore ye witness to yourselves, that ye are sons of them that slew the prophets.
A tak świadczycie sami przeciwko sobie, że jesteście synowie tych, którzy proroki pozabijali.
EnglishYe yourselves know that these hands ministered unto my necessities, and to them that were with me.
Owszem sami wiecie, że moim potrzebom i tych, którzy są ze mną, służyły te ręce,
EnglishGather yourselves together, yea, gather together, O nation that hath no shame;
Wejrzyjcie w się, wejrzyjcie w się, mówię, o narody przemierzłe
Englishthat no man be moved by these afflictions; for yourselves know that hereunto we are appointed.
Aby się żaden nie poruszał w tych uciskach; gdyż sami wiecie, żeśmy na to wystawieni.
EnglishAnd when he saw them, he said unto them, Go and show yourselves unto the priests.
Które on ujrzawszy, rzekł im: Szedłszy okażcie się kapłanom.
EnglishPilate therefore said unto them, Take him yourselves, and judge him according to your law.
I rzekł Piłat: Weźmijcież go wy, a według zakonu waszego osądźcie go.
EnglishBehold, all ye yourselves have seen it; Why then are ye become altogether vain?
Oto wy to wszyscy widzicie; przeczże wżdy próżność mówicie?
EnglishAnd when ye eat, and when ye drink, do not ye eat for yourselves, and drink for yourselves?
A gdy jecie albo pijecie, izali nie sobie jecie i nie sobie pijecie?
EnglishSeparate yourselves from among this congregation, that I may consume them in a moment.
Odłączcie się z pośrodku zebrania tego, abym je nagle zatracił.
EnglishYou think I don`t know what you and Conrad have been doing to yourselves, Son?
Myślisz synu, że nie wiem co ty i Conrad robiliście sobie.