EN

1 {noun}

volume_up
I was privileged to be present in East Timor at the birth of the world's first new state of this millennium.
Am avut privilegiul să fiu prezent în Timorul de Est la nașterea primului nou stat al lumii din acest mileniu.
RO

îmbrăcăminte1 {feminine}

volume_up
1. fashion & clothing
îmbrăcăminte1 (also: haină)

Context sentences for "1" in Romanian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishLet us remember that more than 1.7 million people died from tuberculosis in 2009.
Să ne amintim că peste 1,7 milioane de persoane au murit de tuberculoză în 2009.
EnglishHis second term of office began on 1 June 2012 and runs until 30 November 2014.
Al doilea mandat al său a început la 1 iunie 2012 şi expiră la 30 noiembrie 2014.
EnglishIn 2000, the agencies employed 1 219 people, whereas, today, they employ 4 794.
În 2000, în cadrul agenţiilor lucrau 1 219 oameni, în vreme ce azi lucrează 4 794.
EnglishThe Treaty entered into force on 1 December 2009, in accordance with its Article 6.
Tratatul a intrat în vigoare la 1 decembrie 2009, în conformitate cu Articolul 6.
EnglishFive years ago, on 1 May 2004, 10 new Member States joined the European Union.
Acum cinci ani, la 1 mai 2004, 10 state membre noi au aderat la Uniunea Europeană.
EnglishThe programme is implemented through the UNODC at a cost of EUR 1.75 million.
Programul este pus în aplicare prin intermediul UNODC, costând 1,75 milioane EUR.
EnglishAt the end of last week, more than 1 100 people had already lost their lives.
La sfârșitul săptămânii trecute, mai mult de 1 100 de oameni și-au pierdut viața.
EnglishThe overall annual budget available for the Solidarity Fund is EUR 1 billion.
Bugetul total disponibil pentru Fondul de solidaritate este de 1 miliard de euro.
EnglishTherefore, the Commission will just handle day-to-day business from November 1.
Prin urmare, de la 1 noiembrie, Comisia se va ocupa numai de activităţile cotidiene.
EnglishThis means that the Member States need to transpose it before 1 January 2013.
Aceasta înseamnă că statele membre trebuie să o transpună până la 1 ianuarie 2013.
EnglishThe 5% increase will not raise the EU budget substantially above 1% of Union GNI.
Creşterea de 5 % nu va mări bugetul UE cu mult peste 1 % din VNB al Uniunii.
EnglishMr President, Amendment 10 by the Greens is not in conflict with Amendment 1.
Dle preşedinte, amendamentul 10 al Verzilor nu este în conflict cu amendamentul 1.
EnglishOn the General tab, look for either Peer to Peer Trust or 1.3.6.1.4.1.311.44.3.4.
În fila General, căutați Încredere peer-to-peer sau 1.3.6.1.4.1.311.44.3.4.
EnglishIn this case, the Member States should contribute a maximum of 1% of their GNI.
În acest caz, statele membre ar trebui să contribuie cu maxim 1% din VNB-ul acestora.
EnglishAxis 1: the creation of a culture of compliance and responsibility of the sector.
Axa 1: crearea unei culturi de respectare şi responsabilitate a sectorului.
EnglishWe had initially wanted EUR 1.5 billion and we ended up with EUR 1.02 billion.
Iniţial am vrut 1,5 miliarde de euro şi am sfârşit cu 1,02 miliarde de euro.
EnglishIn Ireland last year, 1 947 women and 3 269 children were admitted to refuges.
Anul trecut, în Irlanda, au primit refugiu 1 947 de femei şi 3 269 de copii.
EnglishIndeed, euro area average inflation over the past almost 12 years stands at 1.97%.
Într-adevăr, inflația medie din zona euro din ultimii aproape 12 ani este de 1,97 %.
EnglishFor one thing, you cannot employ highly-trained experts for EUR 1 500 per month.
În primul rând, nu poţi angaja experţi foarte bine pregătiţi cu 1 500 de euro pe lună.
EnglishThe highest mountain is Ben Nevis in Scotland which reaches a height of 1 344m.
Cel mai înalt munte este Ben Nevis, din Scoţia, cu o altitudine de 1.344m.

Synonyms (English) for "1":

1