"2D" translation into Romanian

EN

"2D" in Romanian

volume_up
2D {adj.} [abbreviation]
RO
RO

"2D" in English

volume_up
2D {adj. m}
EN
EN

2D {adjective} [abbreviation]

volume_up
1. "two-dimensional"
2D
volume_up
2D {adj. m} (bidimensional)
This helps produce two-dimensional (2D) visual effects.
Acesta ajută la producerea de efecte vizuale bidimensionale (2D).
Computer games, 2D graphics packages, and Windows system features all use DirectDraw.
Jocurile pe computer, pachetele grafice 2D și caracteristicile de sistem Windows, toate utilizează DirectDraw.
This release of Windows Live Essentials uses Direct2D and DirectWrite technology for rendering, and compatibility with screen readers might be affected.
Această ediție de Windows Live Essentials utilizează tehnologie Direct2D și DirectWrite pentru randare și compatibilitatea cu cititoarele de ecran poate fi afectată.
RO

2D {adjective masculine}

volume_up
1. "bidimensional"
2D
volume_up
2D {adj.} [abbr.] (two-dimensional)
Acesta ajută la producerea de efecte vizuale bidimensionale (2D).
This helps produce two-dimensional (2D) visual effects.
Jocurile pe computer, pachetele grafice 2D și caracteristicile de sistem Windows, toate utilizează DirectDraw.
Computer games, 2D graphics packages, and Windows system features all use DirectDraw.
Această ediție de Windows Live Essentials utilizează tehnologie Direct2D și DirectWrite pentru randare și compatibilitatea cu cititoarele de ecran poate fi afectată.
This release of Windows Live Essentials uses Direct2D and DirectWrite technology for rendering, and compatibility with screen readers might be affected.

Context sentences for "2D" in Romanian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishComputer games, 2D graphics packages, and Windows system features all use DirectDraw.
Jocurile pe computer, pachetele grafice 2‑D și caracteristicile de sistem Windows, toate utilizează DirectDraw.
EnglishThis helps produce two-dimensional (2D) visual effects.
Acesta ajută la producerea de efecte vizuale bidimensionale (2‑D).
EnglishMcClure also teaches classes in 2D Design and Time-Based Media at New York University and Parsons The New School for Design.
În plus, Dana McClure ţine cursuri despre design bidimensional şi mijloace de exprimare artistică bazate pe timp la Universitatea New York şi la Şcoala de Design Parsons.
EnglishMicrosoft Surface Globe, a program that you can use to explore the earth as a flat 2D map or as an immersive 3‑D experience.
Microsoft Surface Globe, un program pe care îl utilizați pentru a explora pământul ca pe o hartă plată în două dimensiuni sau ca pe o experiență captivantă tridimensională.
EnglishThis release of Windows Live Essentials uses Direct2D and DirectWrite technology for rendering, and compatibility with screen readers might be affected.
Această ediție de Windows Live Essentials utilizează tehnologie Direct2D și DirectWrite pentru randare și compatibilitatea cu cititoarele de ecran poate fi afectată.