"3D" translation into Romanian

EN

"3D" in Romanian

volume_up
3D {adj.} [abbreviation]
RO
RO

"3D" in English

volume_up
3D {adj. m} [abbreviation]
EN
EN

3D {adjective} [abbreviation]

volume_up
3D
volume_up
3D {adj. m} [abbr.] (tridimensional)
Flip 3D displays the screens as a three-dimensional (3D) set of tiles.
Flip 3D afişează ecranele ca un set tridimensional (3D) de dale.
Cycle through programs on the taskbar by using Aero Flip 3-D
Deplasarea între programele de pe bara de activități utilizând Răsturnare Aero 3-D
In this version, the wheel button is assigned to Flip 3D.
În această versiune, butonul rotiţă este atribuit opţiunii Flip 3D.
RO

3D {adjective masculine} [abbreviation]

volume_up
1. "tridimensional"
3D
volume_up
3D {adj.} [abbr.]
Flip 3D afişează ecranele ca un set tridimensional (3D) de dale.
Flip 3D displays the screens as a three-dimensional (3D) set of tiles.
Deplasarea între programele de pe bara de activități utilizând Răsturnare Aero 3-D
Cycle through programs on the taskbar by using Aero Flip 3-D
În această versiune, butonul rotiţă este atribuit opţiunii Flip 3D.
In this version, the wheel button is assigned to Flip 3D.

Context sentences for "3D" in Romanian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishCycle through programs on the taskbar by using Aero Flip 3-D
Deplasarea între programele de pe bara de activități utilizând Răsturnare Aero 3-D
EnglishFlip 3D displays the screens as a three-dimensional (3D) set of tiles.
Flip 3D afişează ecranele ca un set tridimensional (3D) de dale.
EnglishIn later versions, the wheel button is assigned to Flip 3D.
În versiunile mai recente, butonul rotiţă este atribuit opţiunii Flip 3D.
EnglishFlip 3D lets you flip through all open windows at the same time.
Flip 3D vă permite să răsfoiţi simultan toate ferestrele deschise.
EnglishSubscores of 3.0 or higher are usually sufficient in the memory and 3D graphics categories.
Subpunctajele de 3,0 sau mai mari sunt, de obicei, suficiente în categoriile memorie și grafică 3D.
EnglishIn this version, the wheel button is assigned to Flip 3D.
În această versiune, butonul rotiţă este atribuit opţiunii Flip 3D.
EnglishYou can also open Flip 3D by clicking the Switch between windows button on the taskbar.
De asemenea, puteți deschide Răsfoire 3D făcând clic pe butonul Comutare între ferestre din bara de activități.
EnglishUse the arrow keys to cycle through programs on the taskbar by using Aero Flip 3-D
Utilizarea tastelor săgeți pentru deplasarea între programele de pe bara de activități utilizând Răsturnare Aero 3-D
EnglishSubscores of 2.0 or higher are usually sufficient in the desktop graphics and 3D graphics categories.
Subpunctajele de 2,0 sau mai mari sunt, de obicei, suficiente în categoriile grafică desktop și grafică 3D.
EnglishAero Flip 3D arranges your windows in a three-dimensional stack that you can quickly flip through.
Răsturnare Aero 3D aranjează ferestrele într-o stivă tridimensională care vă permite să treceți rapid prin ele.
EnglishFlip 3D is part of the Aero desktop experience.
Răsturnare 3D face parte din experiența desktop Aero.
EnglishIt features a transparent glass design, window animations, Aero Flip 3D, and live window previews.
Prezintă un model de sticlă transparentă, animații pentru ferestre, Răsturnare 3D Aero și examinări ale ferestrelor în timp real.
EnglishA portable work station built to handle even the most powerful 3D design or video editing software programs.
O stație de lucru portabilă construită pentru a suporta și cele mai puternice programe software de editare video sau de design 3D.
EnglishFlip 3D displays all open programs as a three-dimensional set of tiles that you can quickly page or scroll through.
Flip 3D afişează toate programele deschise sub forma unui set tridimensional de cadre prin care se poate răsfoi sau defila rapid.
EnglishDFX Enhance your listening experience with features such as 3-D surround sound, hyperbass, and headphone optimization.
DFX Îmbunătățiți experiența de ascultare cu caracteristici cum ar fi sunet surround 3-D, hyperbass și optimizare pentru căști.
EnglishSome programs run very slowly or not at all unless Microsoft DirectDraw or Direct3D hardware acceleration is available.
Unele programe se execută foarte încet sau deloc dacă nu este disponibilă accelerarea hardware Microsoft DirectDraw sau Direct3D.
EnglishThe faster your computer can process animation, the more realistic the 3D objects, light, and motion on your monitor will appear to be.
Cu cât computerul poate procesa mai repede animația, cu atât vor părea mai realiste obiectele 3‑D, luminile și mișcarea pe monitor.
EnglishUsing Aero Flip 3D.
EnglishDownload this free Windows theme featuring images of your favorite heroes and villains from Megamind, the 3D movie by DreamWorks Animation.
Descărcați această temă gratuită Windows cu imagini ale personajelor pozitive și negative din Megamind, filmul 3D de la DreamWorks Animation.
EnglishIf Flip or Flip 3D is not available, this key opens the Instant Viewer and displays all open items in a grid of thumbnail images.
Dacă Flip sau Flip 3D nu sunt disponibile, această tastă deschide Instant Viewer şi afişează toate elementele deschise într-o grilă de imagini în miniatură.

Synonyms (English) for "3D":

3D
English
3-D
English