"alternative" translation into Romanian

EN

"alternative" in Romanian

RO

EN alternative
volume_up
{noun}

alternative
What is our alternative, then, as representatives of European citizens?
Care este atunci alternativa noastră, ca reprezentanţi ai cetăţenilor europeni?
Today, that is the only credible alternative for this technology.
Astăzi, aceasta este singura alternativă credibilă pentru această tehnologie.
We must therefore counter this with an alternative: controlled information.
De aceea, trebuie să venim cu o alternativă: informații controlate.
alternative (also: choice, decision, election, option)
Choice without an alternative is no choice at all.
Alegerea fără existenţa alternativelor nu este nicidecum o alegere.
The Záborská report makes it clear that for women, the decision as to whether or not to go out to work still represents a choice between two unequal alternatives.
-(DE) Raportul Záborská arată limpede că pentru femei, hotărârea de a lucra sau nu reprezintă în continuare o alegere între două alternative inegale.

Synonyms (English) for "alternative":

alternative

Context sentences for "alternative" in Romanian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishInstead, we want to abandon this system and start the search for an alternative.
În schimb, vrem să abandonăm acest sistem şi să începem căutarea unei alternative.
EnglishAnother important aspect is also the development of alternative sources of funding.
Un alt aspect important este și dezvoltarea surselor alternative de finanțare.
EnglishWe are therefore able to continue this feasibility study into an alternative solution.
Astfel, putem continua studiul de fezabilitate asupra unei soluţii alternative.
EnglishIn order to achieve this, we need to develop and promote alternative methods.
Pentru a realiza acest lucru, trebuie să dezvoltăm şi să promovăm metode alternative.
EnglishNaturally, you must check the law and the legislation - what is the alternative?
Sigur că trebuie să verificaţi regulamentele şi legislaţia - cum altfel?
EnglishWithout this, traffickers will always manage to find alternative routes.
Fără aceasta, traficanții vor reuși întotdeauna să găsească soluții alternative.
EnglishIn many cases, there is no alternative public transport service available.
În multe cazuri nu există niciun alt serviciu public de transport disponibil.
EnglishThe Commission should submit relevant alternative proposals in this direction.
Comisia ar trebui să prezinte propuneri alternative corespunzătoare în această direcție.
EnglishThat would accelerate the development of alternative safer materials.
O astfel de măsură ar accelera dezvoltarea unor materii alternative mai sigure.
EnglishWe are aware of very few accidents involving the alternative substances.
Cunoaştem foarte puţine accidente care au implicat substanţele alternative.
EnglishAs for alternative funds, the supervision system should also apply to them.
Cât despre fondurile alternative, sistemul de supraveghere ar trebui să li se aplice şi lor.
EnglishMost importantly, there is no alternative source of employment for many of those people.
Cel mai grav este că nu există locuri de muncă alternative pentru mulţi din aceşti oameni.
EnglishHowever, we can find alternative solutions, provided that we have the political will.
Cu toate acestea, putem găsi soluții alternative, cu condiția să avem voința politică necesară.
EnglishThere are alternative policies for the fishing industry in Portugal.
Există politici alternative pentru industria piscicolă din Portugalia.
EnglishNo support is given to alternative ideas, such as building nuclear power stations.
Ideile alternative, cum ar fi construirea de centrale energetice nucleare, nu sunt deloc sprijinite.
EnglishSubject: Enhancing competitiveness through alternative energies
Subiect: Creșterea competitivității prin intermediul energiilor alternative
EnglishTaking over an existing company is a worthwhile alternative to setting up a new business.
Preluarea unei companii existente poate fi o soluţie mai bună decât demararea unei noi afaceri.
EnglishHowever, we also need alternative solutions on the labour market.
Cu toate acestea, avem nevoie, de asemenea, de soluții alternative pe piața forței de muncă.
EnglishNeither hydropower nor today's alternative energy sources are capable of meeting our supply needs.
Nici energia hidraulică, nici energiile alternative nu pot asigura nevoile de aprovizionare.
EnglishWe therefore mainly have to look to alternative energy forms.
Astfel, trebuie, în principiu, să ne îndreptăm privirea spre formele alternative de energie.