"amendment" translation into Romanian

EN

"amendment" in Romanian

EN amendment
volume_up
{noun}

1. general

amendment (also: melioration)
The amendments have led, in my view, to a real improvement of the whole text.
Modificările au dus, după părerea mea, la o îmbunătățire reală a întregului text.
Madam President, I wish to move an oral amendment which is simply a stylistic improvement to paragraph 11.
Dnă președintă, doresc să înaintez un amendament oral, care este pur și simplu o îmbunătățire din punct de vedere stilistic a alineatului (11).
The resolution as it stands after the votes on the amendments does not bring about any real improvement.
Rezoluția, așa cum se prezintă după voturile asupra amendamentelor, nu aduce nicio îmbunătățire reală.

2. law

amendment
. - Mr President, I have an oral amendment to my own written amendment.
. - Dle președinte, am un amendament oral la propriul meu amendament scris.
We have two amendments, one of which is an amendment to the amendment.
Avem două amendamente, dintre care unul este un amendament la amendament.
. - Madam President, we have an oral amendment to Amendment 7.
. - Doamnă președintă, avem un amendament oral la amendamentul 7.

Context sentences for "amendment" in Romanian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe European Society of Human Genetics is calling on us to reject Amendment 15.
Societatea Europeană de Genetică Umană ne solicită să respingem amendamentul 15.
EnglishThe Commission believes that this amendment to the legal basis is unjustifiable.
Comisia consideră că această modificare a temeiului juridic este nejustificată.
EnglishAmendment 8 has been withdrawn, and as a result you cannot vote on paragraph 36.
Amendamentul 8 a fost retras şi prin urmare nu puteţi vota asupra paragrafului 36.
EnglishAt least the tabled amendment manages to encompass all the exceptions foreseen.
Amendamentul prezentat reușește, cel puțin, să includă derogările previzionate.
EnglishThe amendment should lead to the application of so-called support thresholds.
Amendamentul ar trebui să conducă la aplicarea aşa-numitelor praguri de sprijin.
EnglishEthnic minority representatives were not involved in drafting the amendment.
Reprezentanţii minorităţilor etnice nu au fost implicaţi în elaborarea acesteia.
EnglishThe vote on Amendment 3 and the final vote were, in my view, extremely important.
Votul de la amendamentul 3 şi votul final au fost, în opinia mea, foarte importante.
EnglishMr President, Amendment 10 by the Greens is not in conflict with Amendment 1.
Dle preşedinte, amendamentul 10 al Verzilor nu este în conflict cu amendamentul 1.
EnglishI regret that the Council is not here to help us with this regulatory amendment.
Regret că Consiliul nu este aici pentru a ne ajuta la modificarea acestui regulament.
EnglishIt is to be hoped that this will be rectified through the amendment process.
Trebuie să sperăm că acest lucru va fi rectificat, prin intermediul amendamentelor.
EnglishAmendment 114 proposes the deletion of Article 101 on emergency measures.
Amendamentul 114 propune eliminarea articolului 101 privind măsurile de urgenţă.
EnglishWe are, therefore, pleased that the oral amendment to this paragraph has been adopted.
Prin urmare, suntem mulţumiţi că amendamentul oral la acest punct a fost adoptat.
EnglishFinally, of course, the salient point that led us to conciliation: Amendment 138.
În cele din urmă, punctul remarcabil care ne-a condus la conciliere: amendamentul 138.
EnglishThis applies, for instance, to Amendment 30 concerning the right to refuse night work.
Acesta este cazul amendamentului 30 privind dreptul de a refuza turele de noapte.
EnglishI welcome the amendment made by Parliament, which supports territorial cohesion.
Salut amendamentul adus de Parlament, care susţine coeziunea teritorială.
EnglishI know that the original Amendment 138 did not have the optimal form judicially.
Sunt conştientă de faptul că, iniţial, amendamentul 138 nu avea o formă juridică optimă.
EnglishI had grave reservations about the amendment that was submitted in the committee.
Am avut rezerve serioase faţă de amendamentul care a fost prezentat în cadrul comisiei.
EnglishThe amendment to this directive will make data capture by type of goods mandatory.
Modificarea acestei directive va face obligatorie colectarea de date pe tip de bunuri.
EnglishThe amendment which called for the phasing out of nuclear power was voted down.
Amendamentul care solicita renunțarea la energia nucleară a fost respins.
EnglishIn Amendment 3, the EP is asking EU countries to recognise the independence of Kosovo.
La amendamentul 3, PE cere ţărilor membre ale UE să recunoască independenţa Kosovo.