"anniversary" translation into Romanian

EN

"anniversary" in Romanian

EN

anniversary {noun}

volume_up
anniversary (also: birthday)
This tragic anniversary has unfortunately coincided with the events in Japan.
Din păcate, această aniversare tragică a coincis cu evenimentele din Japonia.
This month, Lithuania is marking the seventh anniversary of EU accession.
Luna aceasta, Lituania marchează a șaptea aniversare de la aderarea la UE.
However, an anniversary is also a time for looking to the future.
Totuşi, o aniversare este şi un moment în care trebuie să privim spre viitor.

Synonyms (English) for "anniversary":

anniversary

Context sentences for "anniversary" in Romanian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishCeremonies are held to commemorate the 25th anniversary of the "Schuman Declaration".
Sunt organizate ceremonii cu ocazia celei de-a 25-a aniversări a „Declaraţiei Schuman”.
EnglishThursday, 11 March marks the 20th anniversary of the restoration of Lithuanian independence.
Joi, 11 martie, se împlinesc 20 de ani de la restaurarea independenţei în Lituania.
EnglishWe are celebrating the 20th anniversary of the fall of the Berlin Wall, that wall of shame.
Celebrăm 20 de ani de la căderea Zidului Berlinului, acel zid al ruşinii.
EnglishThis week marks the anniversary of the collapse of Lehman brothers.
Această săptămână marchează aniversarea colapsului băncii Lehman Brothers.
EnglishToday marks the 60th anniversary of the International Court of Justice.
Curtea Internaţională de Justiţie aniversează 60 de ani de existenţă.
EnglishThe 100th anniversary of that event falls in the very year we are talking about - 2014.
Aniversarea a 100 de ani de la acel eveniment are loc chiar în anul despre care vorbim - 2014.
EnglishThe Operation ATALANTA, the EU's first naval operation, will soon celebrate its anniversary.
Operaţiunea ATALANTA, prima operaţiune navală a UE, îşi va sărbători în curând aniversarea.
EnglishI, too, during this morning's debate, mentioned this terrible anniversary.
Eu, de asemenea, am menționat în timpul dezbaterii din această dimineață această comemorare tristă.
EnglishMany official celebrations, festivals and parades are taking place to commemorate the anniversary.
Au loc multe festivități oficiale, festivaluri și parade pentru a comemora aniversarea.
EnglishIn 2014 we will be commemorating the one hundredth anniversary of the outbreak of the First World War.
În 2014 vom comemora o sută de ani de la izbucnirea Primului Război Mondial.
EnglishThis year is the 25th anniversary of the nuclear disaster in the Ukrainian town of Chernobyl.
În acest an are loc comemorarea a 25 de ani de la dezastrul nuclear din orașul ucrainean Cernobâl.
EnglishA commemorative setting is held to mark the twentieth anniversary of the Schuman declaration.
Este organizată o întrunire festivă cu ocazia celei de a douăzecea aniversări a declaraţiei Schuman.
EnglishMadam President, on 10 March, we celebrated the 51st anniversary of the popular uprising in Tibet.
Dnă preşedintă, la 10 martie a avut loc cea de-a 51-a comemorare a revoltei populare din Tibet.
EnglishThe European Court of Justice celebrates its 10th anniversary.
Curtea Europeană de Justiţie împlineşte zece ani de activitate.
EnglishThis was during the sixth anniversary of the imprisonment of 75 opposition representatives.
Vizita sa a avut loc cu ocazia împlinirii a şase ani de la arestarea a 75 de reprezentanţi ai opoziţiei.
EnglishDeclaration by President Prodi to the Commission on the 10th anniversary of the genocide in Rwanda.
Declaraţia preşedintelui Comisiei, Romano Prodi, la comemorarea a 10 ani de la genocidul din Rwanda
EnglishThe date marks the anniversary of the historical 'Schuman declaration'.
Data marchează aniversarea Declaraţiei Schuman.
EnglishToday we are marking the 20th anniversary of the fall of the Berlin Wall and cutting through the barbed wire.
Astăzi sărbătorim 20 de ani de la căderea Zidului Berlinului şi de la tăierea sârmei ghimpate.
EnglishIn 2005 we adopted a resolution on the 60th anniversary of the end of the Second World War.
În 2005, am adoptat o rezoluţie privind împlinirea a 60 de ani de la sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial.
EnglishI believe that on the occasion of its first anniversary, a certain number of acknowledgements must be made.
Consider că acum, cu ocazia primei aniversări a acestui acord, trebuie făcută o serie de constatări.