"annual" translation into Romanian

EN

"annual" in Romanian

RO
RO

EN annual
volume_up
{noun}

annual (also: yearbook, year book)

Synonyms (English) for "annual":

annual

Context sentences for "annual" in Romanian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe overall annual budget available for the Solidarity Fund is EUR 1 billion.
Bugetul total disponibil pentru Fondul de solidaritate este de 1 miliard de euro.
EnglishThe annual accounts for 2009 have been declared reliable on all essential points.
Conturile anuale pentru 2009 au fost declarate fiabile la toate nivelurile esențiale.
EnglishThe proposed annual breakdown provides an amount of EUR 75 million in 2010.
Defalcarea anuală propusă prevede o sumă de 75 de milioane de euro pentru anul 2010.
EnglishHow high is the hit rate of the Annual Policy Strategy in this respect?
Cât de mare este rata de succes a strategiei politice anuale în această privinţă?
EnglishThe Commission must strengthen monitoring and annual reporting on compliance.
Comisia trebuie să consolideze monitorizarea și raportarea anuală privind conformitatea.
EnglishThe Commission has signalled this very clearly in the Annual Growth Survey.
Comisia a semnalat acest lucru foarte clar în analiza anuală a creșterii.
EnglishIt is good that we make these annual assessments of competition policy.
Este bine că realizăm aceste evaluări anuale ale politicii în domeniul concurenţei.
EnglishThis is now the second test of the annual procedure under the Treaty of Lisbon.
Acesta este al doilea test al procedurii anuale în conformitate cu Tratatul de la Lisabona.
EnglishThe third annual spring European Council is held in Brussels, Belgium.
La Bruxelles (Belgia) se reuneşte cel de-al treilea Consiliu European de primăvară.
EnglishMost antivirus programs are sold with annual subscriptions, which can be renewed as needed.
Cele mai multe programe antivirus se vând cu abonări anuale, care pot fi reînnoite.
EnglishAnnual budgets also feature commitments, many of which remain unfulfilled.
Bugetele anuale implică, de asemenea, angajamente, dintre care multe rămân neîndeplinite.
EnglishThis is far more than the annual contribution of Slovakia to the EU budget.
Este mult mai mult decât contribuția anuală a Slovaciei la bugetul UE.
EnglishThe annual joint meeting between the European institutions is held in Brussels, Belgium.
La Bruxelles (Belgia) are loc reuniunea anuală a instituţiilor europene.
EnglishWhen we prepared our Annual Statement, we knew that the selected issues would be topical.
Când am elaborat declarația anuală, știam că aspectele selectate vor fi de actualitate.
EnglishIt approves the principle of a multi-annual aid programme for Northern Ireland.
Aprobă principiul de funcţionare a unui program de asistenţă multianuală pentru Irlanda de Nord.
EnglishWe are working hard to bring forward the first Annual Growth Survey in one month's time.
Muncim din greu pentru a prezenta, în decurs de o lună, prima Analiză anuală a creșterii.
EnglishThe annual activity reports are also provided to the budgetary authorities.
Rapoartele de activitate anuale sunt, de asemenea, puse la dispoziția autorităților bugetare.
EnglishFourth annual Spring European Council is held in Brussels, Belgium.
Cel de-al patrulea Consiliu European de primăvară se întruneşte la Bruxelles (Belgia).
EnglishThe EU participates in the UN’s annual general debate for the first time.
Pentru prima dată, UE participă la dezbaterea generală anuală a ONU.
EnglishSecondly, involvement in drawing up the annual progress reports.
În al doilea rând, implicarea în întocmirea rapoartelor anuale de activitate.