"annually" translation into Romanian

EN

"annually" in Romanian

RO
RO
RO

EN annually
volume_up
{adverb}

annually (also: yearly)
volume_up
anual {adv.}
They generate more than EUR 337 billion in production annually at EU level.
Aceste producţii generează peste 337 miliarde de euro anual la nivel de Uniune.
The dairy market in Ireland alone is worth EUR 1 billion annually.
Piața produselor lactate din Irlanda singură valorează 1 miliard de euro anual.
EUR 682 500 will be paid annually as a financial contribution.
Suma de 682 500 de euro va fi plătită anual drept contribuție financiară.

Synonyms (English) for "annually":

annually
annual

Context sentences for "annually" in Romanian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThis may lead to an EU contribution between EUR 2 billion and EUR 15 billion annually in 2020.
Acest lucru poate duce la o contribuţie anuală a UE între 2 şi 15 miliarde de euro în 2020.
EnglishTo do so, they process well over 200 million declarations annually.
Această activitate se traduce prin prelucrarea a mai mult de 200 de milioane de declaraţii vamale, în fiecare an.
EnglishIn Spain, for example, the total cost of obesity is reckoned to be around EUR 6.23 billion annually.
De exemplu, în Spania, costurile totale atribuite obezităţii sunt estimate la 6,23 miliarde de euro pe an.
EnglishIn the European Union, around a million of these unfortunate sharp injuries occur annually.
În Uniunea Europeană, se produc în fiecare an aproximativ un milion de astfel de răni provocate de obiecte ascuţite.
EnglishOver the past four years until the crisis hit, EU exports to Mercosur increased by more than 15% annually.
În ultimii patru ani, până la declanşarea crizei, exporturile UE în Mercosur au crescut cu mai mult de 15 % pe an.
EnglishIf you are planning to buy a new car, you can compare prices using the report on car prices across the EU, published annually by the European Commission.
Pe lângă această garanţie legală, s-ar putea să beneficiaţi şi de o garanţie comercială.
EnglishSince this date can be regarded as the date of birth of the European Union, 9 May is now celebrated annually as Europe Day.
Deoarece 9 mai consfinţeşte practic naşterea Uniunii Europene, această dată a fost aleasă pentru a sărbători Ziua Europei.
EnglishThe project plans the extraction of 24 billion m3 of gas annually in the first phase, but this will then rise to 68 billion.
Proiectul planifică extracţia a 24 de miliarde m3 de gaze în fiecare an în prima etapă, însă aceasta va creşte apoi la 68 de miliarde.
EnglishBritish taxpayers are fleeced to the tune of GBP 6.4 billion in direct payments to the EU annually and we are still denied our referendum.
Contribuabilii britanici sunt jecmăniţi de suma de 6,4 miliarde de lire sterline în plăţi anuale directe spre UE şi în continuare ne este refuzat referendumul.
EnglishParliament will approve its budget discharge annually and the Commission will have to provide MEPs with detailed information about its expenditure on a regular basis.
Parlamentul va aproba descărcarea sa anuală de gestiune bugetară, iar Comisia va pune la dispoziția deputaților, în mod periodic, informații detaliate privind cheltuielile sale.