"to assume" translation into Romanian

EN

"to assume" in Romanian

EN to assume
volume_up
[assumed|assumed] {verb}

We cannot assume that all the 10 years will be spent amidst financial emergencies.
Nu putem presupune că toți cei zece ani vor fi petrecuți în situații financiare de urgență.
To assume otherwise would be unfair to our officials.
A presupune contrariul ar fi nedrept față de funcționarii noștri.
Can I assume, and can we assume, that you will be bound by the rules of this House for your whole term of office?
Pot presupune, şi putem presupune, că veţi respecta regulamentele parlamentului pe parcursul întregului mandat?
We cannot assume that all the 10 years will be spent amidst financial emergencies.
Nu putem presupune că toți cei zece ani vor fi petrecuți în situații financiare de urgență.
To assume otherwise would be unfair to our officials.
A presupune contrariul ar fi nedrept față de funcționarii noștri.
Can I assume, and can we assume, that you will be bound by the rules of this House for your whole term of office?
Pot presupune, şi putem presupune, că veţi respecta regulamentele parlamentului pe parcursul întregului mandat?
to assume (also: to take on)
volume_up
a lua {vb} (a asuma)
It must not be overlooked that any time the Commission is not going to assume such a commitment, Parliament will be able to apply sanctions.
Nu trebuie neglijat faptul că, în condițiile în care Comisia nu-și va lua un astfel de angajament, Parlamentul va putea să aplice sancțiuni.
I assume that the political will is now here for us to swing into action and that fundamental and specific decisions will be taken at the forthcoming spring summit.
Trebuie să trecem de la voinţă politică la acţiune şi presupun că la viitorul summit de primăvară se vor lua decizii fundamentale şi specifice.
Firstly, with regard to the lack of a signature from Václav Klaus, I am assuming that the constitutional court will make a positive judgment.
În primul rând, în ceea ce priveşte lipsa unei semnături din partea dlui Václav Klaus, presupun că curtea constituţională va lua o hotărâre pozitivă.
to assume (also: to acknowledge, to admit)
A project has been tabled before us which may assume the same strategic importance as Nabucco.
Avem pe masă un proiect care poate căpăta aceeaşi importanţă strategică ca şi Nabucco.
On this basis, the SOLVIT network assumes a fundamental importance.
În acest sens, reţeaua SOLVIT capătă o importanţă fundamentală.
The region of the Arctic Ocean is assuming ever greater significance, not just for the continent of Europe, but for the whole world.
Regiunea Oceanului Arctic capătă o importanţă mai mare ca niciodată, nu doar pentru continentul european, ci şi pentru întreaga lume.

Context sentences for "to assume" in Romanian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishTherefore, we cannot assume that they are lacking in knowledge of European law.
De aceea, nu putem porni de la premisa necunoaşterii legislaţiei comunitare.
EnglishI therefore assume that the European Parliament will actively contribute to this.
Prin urmare, presupun că Parlamentul European va contribui în mod activ la acest lucru.
EnglishThe trust and confidence that we assume from our citizens is fading away.
Încrederea pe care ne bazăm din partea cetăţenilor noştri a început să dispară.
EnglishMr President, I assume that your finger will be hovering over the button.
Domnule președinte, presupun că degetul dumneavoastră va fi pe lângă buton.
EnglishWhy do critics automatically assume that the evidence has been falsified?
De ce presupun criticii în mod automat că aceste probe au fost falsificate?
EnglishWe cannot assume that all the 10 years will be spent amidst financial emergencies.
Nu putem presupune că toți cei zece ani vor fi petrecuți în situații financiare de urgență.
EnglishI assume that, ultimately, a sound compromise will be found on this issue.
Presupun că în cele din urmă se va ajunge la un compromis echitabil în această problemă.
EnglishI assume that the Swedish Presidency will need to go into this issue in greater depth.
Presupun că preşedinţia suedeză va trebui să aprofundeze acest subiect.
EnglishThis Parliament must fully assume its new powers in these matters.
Acest Parlament trebuie să îşi asume pe deplin noile prerogative în acest domeniu.
EnglishOn the contrary, we assume that we will be starting from the point that we have finally reached.
Din contră, sperăm că vom începe din punctul la care am ajuns în cele din urmă.
EnglishThe European Union must assume the responsibility of stating who is actually to blame.
Uniunea Europeană trebuie să-şi asume responsabilitatea de a spune cine este de fapt de vină.
EnglishRest assured that the European Union will assume its responsibilities there.
Fiţi siguri că Uniunea Europeană îşi va asuma responsabilităţile ce-i revin la acest eveniment.
EnglishA project has been tabled before us which may assume the same strategic importance as Nabucco.
Avem pe masă un proiect care poate căpăta aceeaşi importanţă strategică ca şi Nabucco.
EnglishLet us leave it and just assume that people will not bother about it?
Să le lăsăm în pace şi să presupunem că populaţia nu-şi va bate capul cu această problemă?
EnglishSo it is up to the citizens to assume their responsibilities.
În consecință, cetățenii sunt cei care trebuie să-și asume responsabilitățile.
EnglishI assume the Council and other European institutions will follow the Court's decisions.
Presupun că atât Consiliul, cât şi celelalte instituţii europene vor respecta deciziile Curţii.
EnglishIn any case, Member States must assume sole responsibility in this area.
În orice caz, statele membre trebuie să îşi asume responsabilitatea exclusivă în acest domeniu.
EnglishI assume that the Commission will take the lead in this work.
Presupun că Comisia va prelua conducerea în desfășurarea acestor activități.
EnglishItaly itself can certainly assume responsibility for this and must do so.
Italia își poate asuma cu siguranță responsabilitatea pentru acest lucru și trebuie să facă astfel.
EnglishLet's assume that you've already set up the physical network itself.
Să presupunem că ați configurat deja singur rețeaua fizică.