EN bar
volume_up
{noun}

1. general

bar (also: crossbeam, rail)
You can show or hide the Menu bar, Favorites bar, Command bar, and status bar.
Este posibil să afișați sau să ascundeți bara Meniu, bara Preferințe, bara Comenzi și bara de stare.
Move forward through the items on a webpage, the Address bar, or the Links bar
Mutare înainte prin elementele dintr-o pagină Web, din bara Adresă sau bara Linkuri
Move back through the items on a webpage, the Address bar, or the Links bar
Mutare înapoi prin elementele dintr-o pagină Web, din bara Adresă sau bara Linkuri
bar (also: snack bar, pub)
For more information about using the Favorites bar, see Customize your Favorites bar.
Pentru informații suplimentare despre utilizarea barei Preferințe, consultați Customize your Favorites bar.
For more information on how to add links, feeds, and Web Slices to the Favorites bar, see Customize your Favorites bar.
Pentru mai multe informații privind adăugarea de linkuri, fluxuri și Web Slices pe bara Preferințe, consultați Customize your Favorites bar.
An example of this is the case of Kartika Sari Dewi Shukarno, who was sentenced to caning in 2009 for drinking beer in a bar.
Un exemplu în acest sens este cazul lui Kartika Sari Dewi Shukarno, care a fost condamnată la pedeapsă prin flagelare în 2009 deoarece a băut bere într-un bar.
bar
volume_up
bar {n} (tejghea)
For more information about using the Favorites bar, see Customize your Favorites bar.
Pentru informații suplimentare despre utilizarea barei Preferințe, consultați Customize your Favorites bar.
For more information on how to add links, feeds, and Web Slices to the Favorites bar, see Customize your Favorites bar.
Pentru mai multe informații privind adăugarea de linkuri, fluxuri și Web Slices pe bara Preferințe, consultați Customize your Favorites bar.
An example of this is the case of Kartika Sari Dewi Shukarno, who was sentenced to caning in 2009 for drinking beer in a bar.
Un exemplu în acest sens este cazul lui Kartika Sari Dewi Shukarno, care a fost condamnată la pedeapsă prin flagelare în 2009 deoarece a băut bere într-un bar.
bar (also: rail)
Drag the Favorites bar to the left to display your feeds, favorites, and Web Slices.
Glisați bara Preferințe la stânga pentru a afișa fluxurile, preferințele și Web Slices.
When in the Address bar, move the cursor left to the next logical break in the address (period or slash)
În bara Adresă, mutarea cursorului la stânga la următoarea pauză logică din adresă (punct sau bară oblică)
After you add a Web Slice, you will see it appear on the left side of the Favorites bar.
După ce adăugați un Web Slice, veți vedea că apare în partea stângă a barei Preferințe.
bar
bar
volume_up
gratie {f} (la închisoare)
bar

2. law

3. music

bar (also: beat)

Context sentences for "bar" in Romanian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishYou'll see your pinned, frequent, and favorite sites above the Address bar.
Veți vedea site-urile fixate, frecvente și preferate, deasupra barei Adrese.
EnglishFor example, clicking "Image" in the Paint menu bar displays the Image menu:
De exemplu, dacă faceți clic pe „Imagine” în meniul Paint, este afișat meniul Imagine:
EnglishThe color, size, and font on the title bar of the window you're currently using.
Culoarea, dimensiunea și fontul barei de titlu din fereastra pe care o utilizați momentan.
EnglishFor example, clicking "Image" in Paint's menu bar displays the Image menu:
De exemplu, dacă faceți clic pe „Imagine” în meniul Paint, se afișează meniul Imagine:
EnglishMicrosoft Licensing Programme for Hardware Technologies Sets the Bar.
Microsoft Licensing Program pentru tehnologiile Hardware impune un standard.
EnglishMicrosoft Licensing Program for Hardware Technologies Sets the Bar.
Microsoft Licensing Program pentru tehnologiile Hardware impune un standard.
EnglishThe color, size, and font on the title bar of the windows you aren't currently using.
Culoarea, dimensiunea și fontul barei de titlu din ferestrele pe care nu le utilizați momentan.
EnglishTo turn menus on permanently, see Show the menu bar in Internet Explorer.
Pentru a activa permanent meniurile, consultați Afișarea barei de meniuri în Internet Explorer.
EnglishYou might find it convenient to add formatting to your text by using the Format bar in WordPad.
În WordPad, este convenabil să se adauge formatare la text prin utilizarea barei Format.
EnglishThis opening up of the market should go hand in hand with a levelling of the social bar.
Această deschidere a pieţei ar trebui să meargă mână în mână cu uniformizarea nivelului social.
EnglishOpen the Address bar (to view history, favorites, and search providers)
Deschiderea barei Adresă (pentru a vizualiza istoricul, preferințele și furnizorii de căutare)
EnglishSee below for more information on resizing the Command bar.
Vedeți în continuare mai multe informații despre redimensionarea barei de comenzi.
EnglishThis bar must be raised, and only then can the market be opened.
Piaţa poate fi deschisă doar atunci când aceste diferenţe vor dispărea.
EnglishIn full mode, show or hide the Classic Menus (menu bar)
În modul complet, afișarea sau ascunderea meniurilor clasice (a barei de meniuri)
EnglishIf your opponent's stone lands on your blot (or hits it in game lingo), that stone is banished to the bar.
descoperită (sau o ia, în jargonul jocurilor), acea piesă este scoasă pe margine.
EnglishFor more information, see Navigate using the Address bar.
Pentru mai multe informații, consultați Navigarea cu ajutorul barei Adresă.
EnglishOn the right of the Calendar bar, click edit, and then click Modify Shared Web Part.
În partea din dreapta a barei Calendar , faceţi clic pe Editare, apoi pe Modificare parte Web partajată.
EnglishTo restore the Command bar buttons to their default settings, click Reset.
Pentru a restabili butoanele barei de comandă la setările lor implicite, faceți clic pe Reinițializare.
EnglishHe said that it is time for Europe to raise the bar, and not just to give people bad news.
Dânsul a spus că este timpul ca Europa să ridice ștacheta, nu doar să dea vești proaste cetățenilor.
EnglishA slider along the bar shows the currently selected value.
Un glisor de-a lungul barei afișează valoarea selectată pentru moment.