"to be off" translation into Romanian

EN

"to be off" in Romanian

RO
volume_up
be off {interj.}

EN to be off
volume_up
{verb}

Curve the Arc Touch Mouse to turn it on, and flatten it to turn it off.
Curbaţi dispozitivul Arc Touch Mouse pentru a-l porni şi aplatizaţi-l pentru a-l opri.
There is still a lot of preparation to do before you set off on your adventure.
Pentru a porni în această aventură, vă mai rămân multe de făcut.
This might also turn your wireless network receiver on and off.
Acesta vă poate porni sau opri receptorul de rețea fără fir.

Similar translations for "to be off" in Romanian

to be verb
off adjective
off preposition

Context sentences for "to be off" in Romanian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishYou cut off some people dramatically and let others run over for a very long time.
Îi întrerupeţi brusc pe unii şi îi lăsaţi pe alţii să continue foarte mult timp.
EnglishIf you do want to turn it off, you have to turn it off for each type of message.
Dacă doriți să o dezactivați, trebuie să o dezactivați pentru fiecare tip de mesaj.
EnglishYou can adjust key-legend backlighting with three illumination levels plus “off.”
Puteţi ajusta retroiluminarea tastelor pe trei niveluri şi pe poziţia „oprit”.
EnglishIt is time to stop saying: 'Let's put the problem off for a couple of years'.
Este timpul să încetăm să spunem: "Ce-ar fi dacă am amâna problema câțiva ani?”.
EnglishMadam High Representative, Operation Atalanta, off Somalia, has been a success.
Doamnă Înalt Reprezentant, Operațiunea Atalanta din Somalia a fost un succes.
EnglishThe wall can cordon off an area and stop the balloon from hitting hazardous objects.
Zidul poate limita o zonă și poate opri balonul să lovească obiecte periculoase.
EnglishIf you turn off automatic updating, make sure you check for new updates regularly.
Dacă dezactivați actualizarea automată, trebuie să căutați regulat actualizări noi.
EnglishThe projects are in place and we must ensure that we get this plan off the ground.
Proiectele sunt pregătite și trebuie să ne asigurăm că vom demara acest plan.
EnglishThis has enabled it to throw off the shackles and to grow in an admirable way.
Acest lucru i-a permis să se descătușeze și să crească într-un mod admirabil.
EnglishWe will cut your speeches off after one minute, because 13 people are on the list.
Vom întrerupe discursurile după un minut, deoarece lista conţine 13 persoane.
EnglishMadam President, this disaster happened off the coast of the US, not the EU.
Doamnă preşedintă, acest dezastru a avut loc în largul coastei SUA, nu a Europei.
EnglishYou will recall that many hundreds of migrants perished off the Libyan coast.
Vă amintiţi cu siguranţă că mai multe sute de imigranţi au pierit pe coasta Libiei.
EnglishExperience has taught us that the Council tends to cry off at crucial moments.
Consiliul are tendinţa să renunţe în momentele cruciale, aşa cum ştim din experienţă.
EnglishThey will be automatically cut off as soon as the minute assigned to each is over.
Ei vor fi întrerupţi automat de îndată ce minutul acordat fiecăruia expiră.
EnglishHowever, there has been a fall-off in the production of molluscs/shellfish.
Cu toate acestea, s-a înregistrat o scădere în producția de moluște/crustacee.
EnglishI would very much like to see how you fight with one arm cut off and the other tied up.
Chiar aș vrea să văd cum luptați cu un braț tăiat și cu celălalt legat la spate.
EnglishThe wireless router or access point is turned off or isn't working properly.
Ruterul wireless sau punctul de acces sunt oprite sau nu funcționează corect.
EnglishHe started off this debate by suggesting it was a great success - the euro.
Dumnealui a început această dezbatere susținând că moneda euro este un mare succes.
EnglishYou'll need to move your files off of your PC before you install Windows 7.
Va trebui să mutați fișierele în afara computerului înainte să instalați Windows 7.
EnglishHowever, I must tell you that I will cut you off, if this is not the case.
Dar trebuie să vă spun că vă voi întrerupe dacă nu este o solicitare de acest tip.