"to be situated" translation into Romanian

EN

"to be situated" in Romanian

Similar translations for "to be situated" in Romanian

to be verb
situated adjective
Romanian
to situate verb
Romanian

Context sentences for "to be situated" in Romanian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAs you perhaps know, the Krško nuclear power plant is situated on this fault line.
După cum probabil ştiţi, centrala nucleară de la Krško este situată pe această falie.
EnglishCroatia is situated on one of the main trafficking routes for drugs into the EU.
Croația este situată pe una dintre principalele rute prin care se introduc droguri în UE.
EnglishThe number of buttons and how they are situated may vary depending on the mouse model.
Numărul butoanelor şi dispunerea lor variază în funcţie de modelul de mouse.
EnglishWe have worked very well without the EU in the county of Hampshire, where the EPC is situated.
Am lucrat foarte bine fără UE în comitatul Hampshire, unde este situat CEPOL.
EnglishThe wireless transceiver and device must be situated correctly.
Dispozitivul de emisie-recepţie wireless şi aparatul trebuie să fie corect aşezate.
EnglishThis agreement is situated within a specific context that the rapporteur seems to ignore.
Prezentul acord se încadrează într-un context specific, pe care raportoare pare sa îl ignore.
EnglishMost of the Netherlands is situated below sea level.
Cea mai mare parte a Olandei este situată sub nivelul mării.
EnglishIreland is an island that is situated at the edge of Europe.
Irlanda este o insulă situată la marginea Europei.
EnglishAfrican countries situated in particularly difficult geographic and climatic regions require special treatment.
Statele africane situate în zone cu dificultăţi geografice şi climatice deosebite necesită un tratament special.
EnglishHowever, this fight and this virtuous attitude absolutely must not be situated in a context of unfair competition.
Totuşi, această luptă şi această atitudine responsabilă nu trebuie situate într-un context de concurenţă neloială.
EnglishThe Kozloduy power plant is situated four kilometres from the River Danube and 150 kilometres from Bucharest.
Centrala de la Kozlodui este situată la patru kilometri distanţă de fluviul Dunărea şi la 150 de kilometri de Bucureşti.
EnglishFive EU Member States are situated along the Atlantic coast - France, Ireland, Portugal, Spain and the United Kingdom.
Cinci state membre sunt situate de-a lungul coastei atlantice - Franța, Irlanda, Portugalia, Spania și Regatul Unit.
EnglishI believe that the French Presidency will only be of real use if it is situated, from the outset, within a European framework.
Cred că președinția franceză va fi utilă numai dacă se va poziționa, de la bun început, într-un cadru european.
EnglishGeographically, Ukraine is situated in a very important location, which is also important for gas supply to the EU.
Din punct de vedere geografic, Ucraina este situată într-un loc foarte important, inclusiv pentru furnizarea de gaze către UE.
EnglishAs I told you at the hearings, Mr Rehn, all this can be situated only in a context of completely fair competition.
După cum v-am spus la audieri, domnule Rehn, toate acestea pot fi situate numai într-un context de concurenţă pe deplin loială.
EnglishThese proposals exclude the Antifer dyke situated near Etretat, but compensate for it by enlarging the perimeter to 12 nautical miles.
Aceste propuneri exclud digul Antifer situat în apropiere de Etretat, dar compensează prin lărgirea perimetrului la 12 mile marine.
EnglishWe have four seas adjoining the EU or situated within the EU: the North Sea, the Baltic Sea, the Mediterranean and the Black Sea.
Avem patru mări care se învecinează cu UE sau care sunt situate în interiorul UE: Marea Nordului, Marea Baltică, Marea Mediterană şi Marea Neagră.
EnglishA good example of working ahead would be to undertake work in the country situated beneath the hole in the ozone layer, New Zealand.
Un exemplu bun de iniţiativă viitoare ar fi desfăşurarea unei activităţi în ţara situată sub gaura din stratul de ozon, respectiv Noua Zeelandă.
EnglishUnlike Turkey, the country is situated in Europe, and it has long-standing socio-economic, cultural and ideological similarities with Europe.
Spre deosebire de Turcia, ţara este situată în Europa şi are similarităţi socioeconomice, culturale şi ideologice foarte vechi cu Europa.
EnglishI am pleased that, at our request, Bohemia and Slovenia are also included, even though they are not situated directly on the Danube.
Sunt încântat că, în urma cererii noastre, în cadrul strategiei au fost incluse și Boemia și Slovenia, chiar dacă acestea nu sunt situate direct pe Dunăre.