EN beat
volume_up
{noun}

1. general

beat (also: musical rhythm, pace, rhythm)
beat (also: measure, movement)

2. music

beat (also: bar)
During the same period, around 300 Hungarians were beaten in Serbia without any legal repercussions.
În aceeaşi perioadă, în jur de 300 de maghiari au fost bătuţi în Serbia fără să se ia nicio măsura legală.

3. medicine

beat (also: pulsation, pulse)

Context sentences for "beat" in Romanian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWe need to find the energy together to beat this fatigue.
Trebuie să găsim împreună energia de a învinge această oboseală.
EnglishRemember though, Commissioner: Parliament beat you on SWIFT and it will beat you on ACTA if need be.
Dar amintiţi-vă, dle comisar: Parlamentul v-a învins în privinţa SWIFT şi nu va ezita să o facă şi în cazul ACTA, dacă va fi nevoie.
EnglishBy contrast, China is well on course to beat us when it comes to energy efficiency and resource efficiency.
În schimb, China este pe drumul cel bun pentru a ne bate când vine vorba despre eficiență energetică și eficiență a resurselor.
EnglishEven if there are shortcomings there, it is we who must beat our breasts, because we basically administer this country.
Chiar dacă sunt unele deficienţe, noi trebuie să ne simţim vinovaţi, fiindcă noi administrăm în esenţă această ţară.
EnglishUnfortunately, however, the real aim appears to have been to beat down and attack our small and medium-sized enterprises.
Din nefericire, însă se pare că adevăratul obiectiv a fosta cela de a asalta şi doborî întreprinderile noastre mici şi mijlocii.
EnglishLet us not beat about the bush.
Dar să nu ne învârtim în jurul cozii.
EnglishThe automotive industry itself knows that we need to think quickly, otherwise companies outside Europe will beat us to it.
Industria automobilelor însăși este conștientă că avem nevoie rapid de idei noi, altfel companiile din afara Europei ne vor depăși.
English. - For many MEPs the existence of the Guantánamo Bay prison became a stick with which to beat America.
în scris. - Pentru mulţi dintre membrii Parlamentului European, existenţa închisorii din golful Guantánamo a devenit un ghimpe de folosit împotriva Americii.
Englishto beat about the bush
EnglishTaken together, however, the hastily organised individual responses will never beat a planned and organised European response.
Aceste reacții individuale, organizate în grabă, nu vor reuși niciodată să facă mai multe decât o reacție europeană bine organizată și planificată.
EnglishWe must beat fate.
Englishto beat about the bush
Englishto beat about the bush
Englishto grin and beat it
EnglishAccording to Amnesty, the security forces beat protestors with sticks and shocked them with electric batons during peaceful protests in Sana'a.
Potrivit Amnesty, forțele de securitate i-au bătut pe protestatari cu bâte și i-au electrocutat cu bastoane electrice în timpul protestelor pașnice din Sana'a.
EnglishTo come back to the subject of climate change, the 35 000 representatives of the world peoples who met in Cochabamba in Bolivia did not beat about the bush.
Întorcându-ne la subiectul schimbărilor climatice, cei 35 000 de reprezentanţi ai popoarelor lumii care s-au reunit la Cochabamba în Bolivia nu au atins fondul problemei.