Context sentences for "bend" in Romanian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishDon't bend the sound card or the frame while tightening the screw.
Nu îndoiți placa de sunet sau cadrul în timp ce strângeți șuruburile.
EnglishWe hope that she makes a speedy recovery, as we gather that she missed the bend on a slippery surface.
Aflând că a avut un incident pe un drum alunecos, sperăm într-o însănătoşire grabnică.
EnglishBe careful not to twist or bend the card as you remove it.
Fiți atent să nu rotiți sau îndoiți placa atunci când o îndepărtați.
EnglishYou cannot bend the rules just because it suits you to do so.
Regulile nu pot fi adaptate doar pentru că aşa este avantajos pentru cel care face acest lucru.
EnglishBut at the same time, we say to the people of the European Union, we will not bend the benchmarks.
Dar, în acelaşi timp, le spunem oamenilor din Uniunea Europeană că nu vom da înapoi de la criteriile de referinţă.
EnglishThis is how Europe will be built, and at times it may even be necessary to bend those regulations a little.
Iată cum vom construi Europa, și uneori s-ar putea chiar să fie necesar să ignorăm puțin aceste regulamente.
EnglishIt is enough to drive you round the bend.
Aceste lucruri sunt suficiente să te năucească.
EnglishIt's better to tighten the screw barely more than you can tighten it with your fingers than to bend the frame or the card.
Este mai bine să strângeți șurubul puțin mai mult decât ați putea-o face cu degetele, decât să îndoiți cadrul sau a placa.
EnglishThis report makes it clear what kind of sanctions await Member States which do not bend to the commands of the European Commission.
Acest raport exprimă în mod clar sancțiunile la care trebuie să se aștepte statele membre care nu se supun cerințelor impuse de Comisia Europeană.
EnglishThis report calls for Russia to 'renounce all protectionist measures' and threatens retaliation if Russia does not bend to this demand.
Acest raport solicită Rusiei să renunțe "la orice măsură protecționistă” și amenință să riposteze în cazul în care Rusia nu acceptă această solicitare.
Englishto bend one's back
Englishto bend one's back