EN bill
volume_up
{noun}

1. general

The bill for this episode will be presented to future generations.
Nota de plată pentru acestea va fi prezentată generaţiilor viitoare.
But we are talking about an overall bill of EUR 22 billion.
Discutăm despre o notă de plată totală de 22 de miliarde de euro.
Worse still, who will ultimately be footing this bill?
Mai rău, cine va plăti în cele din urmă nota de plată?
They enter addresses into this directory and then receive a bill for a thousand euro.
Acestea introduc adrese în anuar și apoi primesc o factură de o mie de euro.
You ask why there cannot be a standard bill for all consumers.
Întrebaţi de ce nu poate exista o factură standard pentru toţi consumatorii.
Yet you will be confronted with the bill, Commissioner.
Însă, dle comisar, factura o veţi plăti dumneavoastră.
bill
bill (also: beak)

2. zoology

bill (also: pecker, beak, nib)
bill (also: pecker, beak, nib)

3. economics

4. law

bill
volume_up
proiect de lege {n}
This bill was condemned by the President of the Republic of Lithuania, Ms Dalia Grybauskaitė.
Acest proiect de lege a fost condamnat de către preşedinta Republicii Lituania, Dalia Grybauskaitė.
An ambitious bill on limiting greenhouse gas emissions is still stuck in the Senate.
Un proiect de lege ambiţios privind limitarea emisiilor de gaze cu efect de seră este blocat în Senat.
We must persevere until we succeed in bringing about the withdrawal of this iniquitous bill.
Trebuie să perseverăm până când vom reuşi să determinăm retragerea acestui proiect de lege injust.

5. American English

bill (also: chit)
The bill for this episode will be presented to future generations.
Nota de plată pentru acestea va fi prezentată generaţiilor viitoare.
But we are talking about an overall bill of EUR 22 billion.
Discutăm despre o notă de plată totală de 22 de miliarde de euro.
Worse still, who will ultimately be footing this bill?
Mai rău, cine va plăti în cele din urmă nota de plată?

Context sentences for "bill" in Romanian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishDuring this time of economic crisis, it is not demagogy that will pay the bill.
În această perioadă de criză economică, nu demagogia va plăti cheltuielile.
EnglishTaking the bill forward would be tantamount to returning Uganda to colonial conditions.
Promovarea proiectului de lege ar însemna reîntoarcerea Ugandei la condiţii coloniale.
EnglishThe European taxpayer and Opel's other workers in Europe should not foot that bill.
Contribuabilul european şi alţi muncitori ai Opel nu ar trebui să suporte toate costurile.
EnglishIn my opinion, it would be disastrous if the taxpayer always ends up footing the bill.
În opinia mea, ar fi dezastruos ca, întotdeauna, contribuabilii să fie cei care ajung să plătească.
EnglishThese new rules amount to a bill of rights for gas and electricity users.
Aceste reglementări constituie o adevărată Cartă a drepturilor consumatorilor de energie electrică.
EnglishPresident Bill Clinton sent US troops to tame Somalia, but that was a disaster too.
Preşedintele Bill Clinton a trimis trupe ale SUA în Somalia, însă şi acest lucru s-a dovedit un dezastru.
EnglishHowever, I am opposed to regulations imposed 'from above' for which others have to foot the bill.
Mă opun însă reglementărilor impuse "de sus”, al căror cost trebuie suportat de către alții.
EnglishI would like to thank Ambassador Bill Kennard in that regard.
Aş dori să-i mulţumesc ambasadorului Bill Kennard în această privinţă.
EnglishState control and censorship were sections of a draft amendment to a communications bill.
Controalele de stat şi cenzura sunt secţiuni ale unei propuneri de modificare a legii comunicaţiilor.
EnglishOnce again, it is the most vulnerable who are having to foot the bill for the actions of the rich countries.
Încă o dată, cei mai vulnerabili sunt cei care plătesc pentru acţiunile ţărilor bogate.
EnglishUganda: the Bahati Bill and discrimination against the LGBT population
Uganda: legea Bahati și discriminarea populației LGBT
EnglishShould the broadcasting corporations foot the bill?
Cheltuielile vor trebui oare plătite de societăţile de radiodifuziune?
EnglishThe bill already mentioned may indeed reappear at any time.
Este posibil ca legea deja menționată să reapară oricând.
EnglishThe bill of indictment states that the company has been involved in a long-term bribery process.
Nota de rechizitoriu susţine că această companie a fost implicată într-un proces de mituire de lungă durată.
EnglishAt the moment, we are not looking into exactly who in each of the Member States should foot the bill.
În acest moment, nu spunem cu exactitate cine ar trebui să suporte cheltuielile în fiecare stat membru UE.
Englishfirstly, it calls for a European initiative to create a global Internet Bill of Rights;
în primul rând, acesta solicită o iniţiativă europeană pentru elaborarea unei carte universale a drepturilor pe internet;
EnglishTo only search for JPG files associated with the user Bill, type C:UsersBillJPG in the Search for box.
Pentru a căuta numai fișierele JPG asociate utilizatorului Ioan, tastați C:UsersIoanJPG în caseta Căutare.
EnglishThe Markey-Waxman bill has been voted on in the House and is now going to be voted on in the Senate.
Proiectul de lege Markey-Waxman a fost votat în Camera Reprezentanţilor şi urmează acum să fie votat în Senat.
EnglishTo only search for JPG files associated with the user Bill, type C:UsersBillJPG in the Search for box.
Pentru a căuta numai fișierele JPG asociate utilizatorului Ion, tastați C:UtilizatoriIonJPG în caseta Căutare.
EnglishThe European nations are also footing the bill for our failed efforts to halt immigration into Europe.
De asemenea, națiunile europene plătesc și ele prețul neputinței noastre de a pune capăt imigrației în Europa.