"bother" translation into Romanian

EN

"bother" in Romanian

EN bother
volume_up
{noun}

bother (also: bore, burden, charge, clog)
It would not bother me in the slightest if we lost our number one position because I believe that it is time for the common burden to assume a genuinely global scale.
Nu m-ar deranja deloc dacă ne-am pierde poziţia de frunte, deoarece cred că este momentul ca sarcina comună să fie asumată cu adevărat la scară globală.

Context sentences for "bother" in Romanian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishYou are helping to kill off an industry which is already in serious bother.
Ajutaţi astfel la distrugerea completă a unei industrii şi aşa într-o situaţie critică.
EnglishLet us leave it and just assume that people will not bother about it?
Să le lăsăm în pace şi să presupunem că populaţia nu-şi va bate capul cu această problemă?
EnglishHowever, there are two points in the new regulation which bother me:
Totuşi, există două aspecte în noul regulament care mă deranjează.
EnglishIt does not bother me but, for honesty's sake, I wanted to draw it to your attention.
Pe mine nu mă deranjează, dar, de dragul corectitudinii, doream să vă atrag atenţia asupra acestui fapt.
EnglishYou don't need to bother with saving files in the SkyDrive folder.
Nu trebuie să salvați fișierele în folderul SkyDrive.
EnglishThus, in the Berès report - which we shall, in any case, vote for - there are two things that bother us.
Prin urmare, în raportul Berès - pentru care vom vota, în orice caz - există două chestiuni care ne deranjează.
EnglishGazprom did not even bother to answer Europe.
Gazprom nici măcar nu s-a deranjat să răspundă Europei.
EnglishAn exit strategy is being planned, as is how we need not bother to continue with the recovery strategy.
Se planifică o strategie de ieşire din această situaţie şi se vorbeşte despre cum nu trebuie să ne mai obosim cu continuarea strategiei de redresare.
EnglishThat does not bother me, however.
Însă acest lucru nu mă deranjează.
EnglishThe reason I bother to tell you this is not about me but about the commitment of our Administration to individual rights.
Şi aceste lucruri pe care vi le spun nu au legătură cu mine, ci cu angajamentul Administraţiei noastre faţă de drepturile individuale.
EnglishYou frequently create new files or update files that you want to share and don't want to bother copying them to your Public folder.
Creați frecvent fișiere noi sau actualizați fișiere pe care doriți să le partajați și nu doriți să le mai copiați în folderul Public.
EnglishThe cross does not bother us.
EnglishI have met groups who did not bother to apply, even though they are entitled to funding, because the application was so complicated.
Am întâlnit grupuri care nu s-au deranjat să aplice, chiar dacă au dreptul la finanțare, deoarece procesul de aplicare era atât de complicat.
EnglishIt does not bother me.
EnglishIt does not bother me personally, but what I have asked for many times in this Chamber is that there is an even application of the rules to everybody.
Nu mă deranjează personal, însă am solicitat de atâtea ori în acest Parlament să existe pentru toată lumea o aplicare egală a normelor.
Englishdon't bother me!
EnglishI want, of course, to emphasise once again that I have nothing against the cross as I, too, live everyday looking at the cross, which does not bother me.
Doresc, fireşte, să subliniez încă o dată faptul că nu am nimic împotriva crucii întrucât eu trăiesc zilnic privind crucea, fapt care nu mă deranjează.
EnglishForty per cent of travellers in my own country, Ireland, do not bother to use packages, and I know this is replicated in many other Member States.
Patruzeci la sută dintre turiştii din ţara mea, Irlanda, nu se mai deranjează să folosească pachete, şi ştiu că acest lucru se regăseşte în multe alte state membre.
EnglishI have just heard you talk about the Greek Government and how it did not bother to consult you, the various parties or civil society before implementing the measures.
Tocmai v-am auzit spunând că guvernul elen nu s-a deranjat să vă consulte, pe dvs. şi alte partide sau societatea civilă înainte de a pune în aplicare măsurile.
EnglishWe must be aware, even though it does not bother me personally, that there are people who are bothered by the cross or crucifix because the cross or crucifix reminds them of the Inquisition.
Trebuie să fim conştienţi că, chiar dacă nu mă deranjează personal, există oameni pe care îi deranjează crucea sau crucifixul deoarece acestea le aduc aminte de inchiziţie.