EN

call {noun}

volume_up
call (also: appeal)
Hence this call, Commissioner Verheugen, to you and to the Commission.
De aici acest apel adresat dumneavoastră, dle comisar Verheugen, şi Comisiei.
Roll call votes increase MEPs' accountability towards citizens.
Votul prin apel nominal sporeşte credibilitatea deputaţilor în faţa cetăţenilor.
This makes it easier for you to find the other person online and start a video call.
Astfel vă este mai uşor să găsiţi cealaltă persoană online şi să porniţi un apel video.
call (also: phone, telephone call, tinkle)
volume_up
telefon {n} (chemare telefonică)
Join an online meeting or conference call
Asociați-vă la o întâlnire online sau o conferință prin telefon
Call one of the available phone numbers listed.
Faceți clic pe unul dintre numerele de telefon disponibile.
Computer-to-phone calling can be used for placing outgoing calls only.
Apelurile de la computer la telefon se pot utiliza doar pentru apeluri spre exterior.
call (also: appeal)
volume_up
mesaj {n} (chemare)
I call on President Van Rompuy to heed this message.
Solicit dlui președinte Van Rompuy să acorde atenție acestui mesaj.
From there, you can quickly email, call, or message them.
De acolo, puteți să trimiteți rapid un mesaj de e-mail, să efectuați un apel sau să îi trimiteți un mesaj.
Tap or click their picture to quickly email, call, or message them.
Atingeți sau faceți clic pe fotografie pentru a trimite rapid un mesaj de e-mail, a efectua un apel sau a-i trimite un mesaj.
Mr President, I would expect you to respond to that with a call to order.
Domnule Preşedinte, m-aş fi aşteptat să răspundeţi la acea remarcă cu o chemare la ordine.
We are a union of democracies - we have a democratic calling, so we will back this process of change with creativity and with determination.
Suntem o uniune de democrații - avem o chemare democratică și vom sprijini, așadar, acest proces de schimbare cu creativitate și hotărâre.
call (also: flying visit)
volume_up
raită {f} (vizită scurtă)
RO

call center {neuter}

volume_up
1. "centru telefonic", commerce
call center

Context sentences for "call" in Romanian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishThat is why I wish to address the Council and to call on it to change its stand.
De aceea doresc să mă adresez Consiliului şi să îi solicit să îşi schimbe poziţia.
EnglishIn this regard, we do not need to call for a new package and new legislation.
În această privință, nu trebuie să solicităm un nou pachet și o nouă legislație.
EnglishTherefore, we also call on OLAF to look at what the implications are for the EU.
Prin urmare, facem apel la OLAF pentru a vedea care sunt implicațiile și pentru UE.
EnglishI would therefore like to call on the Commission to do this at regular intervals.
Prin urmare, aș vrea să solicit Comisiei să facă acest lucru la intervale regulate.
EnglishI call for more stringent, EU-wide rules, particularly with regard to transport.
Solicit norme mai stricte la nivelul UE, în special în ceea ce privește transportul.
EnglishI therefore call on the Council to take a swift decision on this initiative.
De aceea, fac apel la Consiliu să ia o decizie rapidă asupra acestei inițiative.
EnglishThey call on us to totally abandon fundamental rights to protect something else.
Acestea ne cer să abandonăm complet drepturile fundamentale pentru a proteja altceva.
EnglishI also call on the Council to set up a new operation, in parallel with Atalanta.
De asemenea, solicit Consiliului să creeze o nouă operaţiune, în paralel cu Atalanta.
EnglishI would like to call on the Commission to present the results of its analyses.
Aș dori să fac apel la Comisie pentru a prezenta rezultatele analizelor sale.
EnglishI call on the Commission to support the key priorities contained in this resolution.
Fac apel la Comisie să sprijine prioritățile-cheie cuprinse în această rezoluție.
EnglishI therefore call on you to support it in the vote in a couple of days' time.
Prin urmare, fac apel la dumneavoastră să votaţi în favoarea ei peste câteva zile.
EnglishAt this point, I want to call on the Presidency once again to accept this idea.
În acest moment, aș dori să solicit încă o dată Președinției să accepte această idee.
EnglishWe call on you to vote in favour of the joint resolution of the six political groups.
Vă invităm să votaţi în favoarea unei rezoluţii comune a şase grupuri politice.
EnglishThose who call it a modern form of slavery cannot be accused of exaggeration.
Cei care îl numesc o formă modernă de sclavie nu pot fi acuzaţi de exagerare.
EnglishFourthly, I would like to call on the Council to end the Eurostat blockade.
În al patrulea rând, aş dori să solicit Comisiei să pună capăt blocadei Eurostat.
EnglishThis call was made with full transparency, via publication in the Official Journal.
Cererea a fost făcută cu o transparenţă totală, prin publicarea în Jurnalul Oficial.
EnglishWe call on the European Union to supplement the funds allocated significantly.
Solicităm ca Uniunea să suplimenteze în mod semnificativ fondurile alocate.
EnglishWe call on the US to set targets that are comparable to those set by the EU.
Facem apel la SUA să stabilească praguri comparabile cu cele stabilite de UE.
EnglishParagraph 36, Part 2, and paragraph 37 shall be put to the vote by roll call.
Alineatul (36), partea 2, și alineatul (37) vor fi votate prin apel nominal.
EnglishWe call on Member States to simplify the procedures for recognising qualifications.
Solicităm Statelor membre să simplifice procedurile de recunoaștere a calificărilor.