EN care
volume_up
{noun}

care (also: nurturance, worry, cark)
Really do take care, therefore, when your intention is to reassure the markets.
Prin urmare, aveți mare grijă atunci când intenționați să calmați piețele.
Care will also have to be taken to protect shareholders and creditors.
De asemenea, trebuie să avem grijă să protejăm acţionarii şi creditorii.
We need to take care that we do not overburden these SMEs with excessive bureaucracy.
Trebuie să avem grijă să nu suprasolicităm aceste IMM-uri printr-o birocrație excesivă.
These are the people who care for dependant older people and those with disabilities.
Sunt persoanele care îngrijesc vârstnicii în întreţinere şi persoanele cu handicap.
care (also: amount, count, importance, kind)
Formal care cannot be addressed without taking into account the need for, and the capacity for, informal care, which we indeed reconcile in the Green Paper.
Îngrijirea formală nu poate fi abordată fără a lua în seamă nevoia şi capacitatea de îngrijire informală, pe care le reconciliem în cartea verde.
These are certainly important issues relating to food safety, but they should be left to national authority experts to take care of.
Acestea reprezintă, cu siguranţă, aspecte importante legate de siguranţa alimentară, dar ar trebui lăsate în seama experţilor autorităţilor naţionale.
An ever-growing number of children are being left behind: some are unsupervised, while others are left in the care of grandparents and neighbours, and even in institutions.
Copiii sunt lăsaţi în număr tot mai mare - unii fără supraveghere, alţii pe seama bunicilor şi a vecinilor, dar şi în instituţii de plasament.
care (also: concern, study)
care
volume_up
căutare (îngrijire) {f}
care (also: sorrow)
care (also: guard)
I call the Commission's attention to the exemptions for toxic products: proceed with great care and great caution.
Solicit atenţia Comisiei faţă de derogările pentru produselor toxice: procedaţi cu mare atenţie şi prudenţă.
care (also: trouble)
care (also: attention)
care
volume_up
menajament {n} (atenţie)
care (also: attention)
volume_up
pază {f} (atenție)
care
volume_up
păs {n} (grijă)
It is a useful step in the right direction towards caring for, and the sustainable use of, our maritime resource.
Este un pas util în direcția corectă a protejării și a utilizării durabile a resurselor noastre maritime.
The draft document that we are going to vote on will mean a great step forward, since the Member States are embarking on a joint health care project.
Proiectul de document pe care îl vom vota va însemna un mare pas înainte, deoarece statele membre demarează un proiect comun în domeniul asistenţei medicale.

Context sentences for "care" in Romanian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishConsumers in the European Union do not want it and they care for animal welfare.
Consumatorii din UE nu o doresc şi sunt preocupaţi de bunăstarea animalelor.
EnglishI am a supporter of care for the environment and of action to protect nature.
Sunt o susţinătoare a grijii pentru mediu şi a acţiunii pentru protejarea naturii.
EnglishI say all this because I care about a democratic and prosperous future for Europe.
Spun toate acestea pentru că îmi pasă de viitorul democratic şi prosper al Europei.
EnglishWe all care very much about those events, and about our profound faith in the EU.
Noi toţi ţinem foarte mult la acele evenimente şi la credinţa noastră profundă în UE.
EnglishIt is our duty to take care of and ultimately also to enforce their right to mobility.
Este datoria noastră să ne ocupăm de dreptul la mobilitate şi să îl consolidăm.
EnglishThey care about the economic situation and the uncertainty that is there at present.
Acestora le pasă de situaţia economică și de incertitudinea care există în prezent.
EnglishIt’s everything you care about in one place, and arranged the way you want it.
Tot ceea ce vă interesează este într-un singur loc, aranjat așa cum doriți.
EnglishThis question was examined with exceptional care because it is a fundamental question.
Această problemă a fost analizată cu mare atenţie, deoarece este una fundamentală.
EnglishThat will decrease the supply of care in the patients' countries of origin.
Acest lucru va reduce furnizarea îngrijirilor în ţările de origine ale pacienţilor.
EnglishCare should also be taken to ensure that it is not just giving on our part.
De asemenea, trebuie să ne asigurăm că nu vom da doar, fără a primi ceva în schimb.
EnglishCare should be taken that they are able to identify with their own language.
Ar trebui să veghem ca aceştia să se poată identifica cu propria lor limbă.
EnglishIn the Netherlands, for example, they perform some social care services.
În Olanda, de exemplu, bisericile desfăşoară unele servicii de asistenţă socială.
EnglishWe should care about it, and our departments have carried out an extensive study.
Ar trebui să ne pese de acestea, iar departamentele noastre au efectuat un studiu amplu.
EnglishThe market will not take care of this by itself; public measures are needed.
Piața nu se va ocupa singură de acest lucru; este nevoie de măsuri publice.
EnglishDiscrimination in access to education and health care continue to exist.
Continuă să existe discriminare în materie de acces la educaţie şi la sănătate.
EnglishThey must all be guaranteed the right to health and the necessary care.
Tuturor trebuie să le fie garantat dreptul la sănătate și îngrijirile necesare.
EnglishEconomic security, therefore, is a prerequisite for ensuring the quality of care.
Prin urmare, securitatea economică este o condiţie pentru asigurarea calităţii îngrijirii.
EnglishI would like Europeans to have access to the highest possible standard of medical care.
Aș dori ca europenii să aibă acces la asistență medicală de cea mai înaltă calitate.
EnglishMr Vigenin, if you care to take the floor, I will allow you to do so briefly.
Dnă Vigerin, dacă doriți să luați cuvântul, vă voi acorda un timp scurt.
EnglishSexual exploitation is a violation of a child's right to care and protection.
Exploatarea sexuală reprezintă violarea dreptului copilului la îngrijire şi la protecţie.