"to cater" translation into Romanian

EN

"to cater" in Romanian

EN to cater
volume_up
[catered|catered] {verb}

Context sentences for "to cater" in Romanian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI am convinced that the current legislation can cater for a vast majority of the situations.
Sun convinsă că legislația actuală poate acoperi marea majoritate a acestor situații.
EnglishI am convinced that the current rules can cater for most situations.
Sunt convinsă că normele actuale pot fi luate în considerare în majoritatea situațiilor.
EnglishIn Ireland, for example, there are 50 000 listed carers to cater for Ireland's 44 000 sufferers.
În Irlanda, de exemplu, sunt înregistraţi 50 000 de îngrijitori pentru cei 44 000 de bolnavi.
EnglishSEPA continues to work in an imperfect way and it does not cater for the real needs of its users.
SEPA funcţionează în continuare într-un mod imperfect şi nu satisface nevoile reale ale utilizatorilor săi.
EnglishAccording to this report, we need to cater more closely to the needs of women, particularly in non-urban areas.
Conform acestui raport, trebuie să răspundem cu mai multă atenție necesităților femeilor, în special în zonele rurale.
EnglishIn protecting consumers, we must be sure that we do not finish off the enterprises and services that cater to those consumers.
Pentru a proteja consumatorii, trebuie să fim siguri că nu distrugem întreprinderile și serviciile care satisfac nevoile acestor consumatori.
EnglishThe review of this list of products is necessary to cater for the rapidly changing product environment in the pharmaceutical industry.
Revizuirea acestei liste de produse este necesară pentru a ține pasul cu mediul produselor în rapidă schimbare din industria farmaceutică.
EnglishThis new instrument will enable us to better cater for the specific characteristics of many regions that are neither poor nor rich.
Acest nou instrument ne va permite să satisfacem mai bine caracteristicile specifice ale multor regiuni care nu sunt nici sărace, nici bogate.
EnglishConsequently, we do not have the sufficient legal base or means to cater for people's needs, especially in developing countries.
În consecinţă, nu dispunem de temeiul juridic suficient sau de mijloacele de a acoperi nevoile oamenilor, în special în ţările în curs de dezvoltare.
Englishto cater to
EnglishThe proposal of filling out a single application to the authorities of the host country, requesting a work and residence visa, would cater for this concern.
Propunerea de a completa o singură cerere la autoritățile din țara gazdă, solicitând o viză de muncă și de ședere, ar ține seama de această preocupare.
EnglishThe extension of the total possible credit line to EUR 50 billion will provide a large buffer to cater for further possible needs for financial support.
Extinderea liniei de credit totale posibile la 50 de miliarde EUR va oferi un sprijin important pentru a răspunde viitoarelor posibile solicitări de asistenţă financiară.
EnglishIn addition, more must be done in future to cater to the specific needs of women in the agricultural sector in order to attract the younger generations to the industry.
În plus, trebuie să facem mai multe pe viitor pentru a răspunde necesităților concrete ale femeilor din sectorul agricol cu scopul a atrage generațiile tinere în industrie.