"to choose" translation into Romanian

EN

"to choose" in Romanian

EN to choose
volume_up
[chose|chosen] {verb}

to choose (also: to elect, to pick out, to select)
We are giving women the possibility to choose and to decide on motherhood.
Le dăm astfel femeilor şansa de a alege şi de a se decide pentru maternitate.
The Commission cannot pick and choose the hierarchy of articles in this respect.
Comisia nu poate alege ierarhia articolelor în acest sens.
Press the underlined letter in a menu item to choose that command.
Apăsați litera subliniată într-un element din meniu pentru a alege acea comandă.
to choose (also: to decide, to select, to separate)
volume_up
alege {v.t.}
We are giving women the possibility to choose and to decide on motherhood.
Le dăm astfel femeilor şansa de a alege şi de a se decide pentru maternitate.
The Commission cannot pick and choose the hierarchy of articles in this respect.
Comisia nu poate alege ierarhia articolelor în acest sens.
Press the underlined letter in a menu item to choose that command.
Apăsați litera subliniată într-un element din meniu pentru a alege acea comandă.
If you don’t want to see certain types of messages, you can choose to hide them from view.
Dacă nu doriți să vedeți anumite tipuri de mesaje, se poate opta pentru ascunderea lor.
When you set up scheduled file backup, you can choose whether you want to include a system image.
Când configurați copierea de rezervă programată pentru fișiere, se poate opta dacă includeți sau nu o imagine de sistem.
Choosing to be ideological at this point in time would be a serious mistake.
În acest moment, a opta să fim ideologici ar fi o greșeală gravă.
to choose (also: to pick out, to select)
Democracy, the right to choose their elected representatives, is the most important instrument that our citizens have.
Democraţia, dreptul de a selecta reprezentanţii aleşi, reprezintă cel mai important instrument pe care îl au cetăţenii noştri.
The report must prioritise; it is already too long and prioritising means choosing, selecting and, at times, discarding.
În raport trebuie să existe priorităţi; este deja prea lung şi a prioritiza înseamnă a alege, a selecta şi, uneori, a renunţa la unele lucruri.
If you see the app listed in the results, swipe down on or right-click the app to select it, and then choose Pin to Start.
Dacă vedeți aplicația listată în rezultate, trageți cu degetul în jos sau faceți clic cu butonul din dreapta pe aplicație pentru a o selecta, apoi alegeți Fixare la Start.
to choose (also: to adopt, to embrace, to espouse, to take)
volume_up
adopta {v.t.}
I regard the fact that they have chosen this path of their own volition as a guarantee that Serbia will take all the necessary measures.
Faptul că au ales această cale prin voinţă proprie este, după părerea mea, o garanţie că Serbia va adopta toate măsurile necesare.
I do not have enough information to adopt a position, but I think that the solution that costs the EU least, and offers the greatest efficiency and transparency, should be chosen.
Nu am informații suficiente pentru a adopta o poziție, dar consider că trebuie aleasă soluția care reduce costurile UE și oferă cea mai mare eficiență și transparență.
It has chosen, from the very outset, an approach based on cooperation, which I hope we will also observe when we adopt the amendments in the Financial Regulation and Staff Regulations.
A ales, de la bun început, o abordare bazată pe cooperare, pe care sper să o respectăm şi noi când vom adopta amendamentele la Regulamentul financiar şi Statutul funcţionarilor.

Context sentences for "to choose" in Romanian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWhen you create a Windows To Go workspace, you’ll need to choose an image file.
Când creați un spațiu de lucru Windows To Go, trebuie să alegeți un fișier imagine.
EnglishChoose the wireless network from the list that appears, and then click Connect.
Alegeți rețeaua fără fir din lista care apare, apoi faceți clic pe Conectare.
EnglishChoose Until I watch to automatically delete shows after you finish watching them.
Alegeți Până la vizionare pentru a șterge automat emisiunile după ce le vizionați.
English, choose whether to show or hide previews.
Sub Vizualizați examinări?, alegeți dacă să afișați sau să ascundeți examinările.
EnglishClick Preferences, click the Choose Folders tab, and then click Choose Folders.
Faceți clic pe Preferințe, pe fila Alegeți foldere, apoi pe Alegeți foldere.
EnglishYou'll be prompted to choose whether you want to erase data quickly or thoroughly.
Vi se va solicita să alegeți dacă doriți să ștergeți datele rapid sau în întregime.
EnglishChoose either Import into a new calendar or Import into an existing calendar.
Alegeți fie Import într-un calendar nou sau Import într-un calendar existent.
EnglishWhat we did in the Harbour and Trautmann reports was essentially to choose.
Ceea ce am făcut prin rapoartele Harbour şi Trautmann a fost în fond să alegem.
EnglishOn the startup menu, choose "BIOS setup," or "BIOS settings," or something similar.
În meniul de pornire, alegeți „BIOS setup”, „BIOS settings” sau ceva similar.
EnglishUse your own pictures, or choose from the pictures that come with Windows.
Utilizați propriile imagini sau alegeți dintre imaginile care există în Windows.
EnglishShare from SkyDrive sends a link to only the files you choose in SkyDrive.
Partajați din SkyDrive trimite doar un link către fișierele alese din SkyDrive.
EnglishIf you don't see all locations on your PC in the list, choose Show all locations.
Dacă nu vedeți toate locațiile de pe PC în listă, alegeți Se afișează toate locațiile.
EnglishThe people of France choose to say no to the ratification of the Constitutional Treaty.
În urma unui referendum, Franţa respinge ratificarea Tratatului constituţional.
EnglishYou can open menus and choose commands and other options using your keyboard.
Deschideți meniuri și alegeți comenzi sau alte opțiuni utilizând tastatura.
EnglishI agree with the rapporteur that we must choose more appropriate legislative measures.
Sunt de acord cu raportoarea că trebuie să alegem măsuri legislative mai adecvate.
EnglishTap or click the Home tab, tap or click New item, and then choose Library.
Atingeți sau faceți clic pe fila Pornire, pe Element nou, apoi alegeți Bibliotecă.
EnglishWhy should someone not be allowed to earn overtime if that is what they choose to do?
De ce nu poate cineva să câştige din orele suplimentare dacă-şi doreşte acest lucru?
EnglishChoose a different default download location by tapping or clicking Browse.
Alegeți o altă locație implicită de descărcare atingând sau făcând clic pe Răsfoire.
EnglishChoose your favorite theme and Photo Gallery puts it all together for you.
Alegeți-vă tema preferată și Galeria foto va pune totul laolaltă pentru dvs.
EnglishYou might choose to use a popular and great-looking transition like a Fade.
Durata tranziției este determinată de gradul de suprapunere a două clipuri.