"compensatory" translation into Romanian

EN

"compensatory" in Romanian

EN

compensatory {adjective}

volume_up
compensatory (also: compensator)

Context sentences for "compensatory" in Romanian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishEurope must show its support with appropriate compensatory measures.
Europa trebuie să dovedească sprijinul său prin măsuri compensatorii adecvate.
EnglishI would also like to underline the need for compensatory measures in the areas involved.
Doresc de asemenea să subliniez necesitatea ca în regiunile implicate să existe măsuri compensatorii.
EnglishThe loss of income has not been covered by the compensatory aid granted by the Member States.
Pierderea veniturilor nu a fost acoperită de ajutoarele compensatorii acordate de către statele membre.
EnglishUntil we move forward in these areas, the cost of any compensatory damages will be borne by innocent taxpayers.
Până când nu vom progresa în aceste domenii, costul oricăror daune compensatorii va fi suportat de contribuabilii nevinovaţi.
EnglishOnly compensatory duties at the borders of the European Union can re-establish a genuine and fair international exchange.
Numai taxele compensatorii la graniţele Uniunii Europene pot restabili un schimb internaţional echitabil şi veritabil.
EnglishPrecisely because we have insufficient cooperation, it was hardly possible to take appropriate compensatory measures on the ground.
Tocmai pentru că avem o cooperare deficientă, nu prea a fost posibil să se ia pe loc măsuri compensatorii adecvate.
EnglishThey have never even come close to our idea, or to that of the Court of Justice regarding compensatory rest for doctors.
Aceştia nici măcar nu s-au apropiat de ideea noastră sau de cea a Curţii de Justiţie privind odihna compensatorie pentru medici.
EnglishSince their remoteness handicaps their development, the European Union must adopt specific compensatory measures.
Întrucât îndepărtarea lor geografică este un handicap în calea dezvoltării, Uniunea Europeană trebuie să adopte măsuri compensatorii specifice.
EnglishFollowing these agreements, the EU established compensatory measures for ACP countries to the tune of EUR 190 million, if I am not mistaken.
În urma acestor acorduri, UE a adoptat măsuri compensatorii pentru țările ACP până la suma de 190 de milioane de euro, dacă nu mă înșel.
EnglishAccordingly, in order to reconcile freedom and security, this freedom of movement was accompanied by so-called "compensatory" measures.
În consecinţă, pentru a reconcilia libertatea şi securitatea, această libertate de circulaţie a fost însoţită de aşa-numite măsuri „compensatorii”.
EnglishSwitching compensatory allowances for disadvantaged areas to the first pillar would have disastrous consequences for most regions.
Modificarea indemnizațiilor compensatorii pentru zonele defavorizate din cadrul primului pilon ar avea consecințe dezastruoase pentru majoritatea regiunilor.
EnglishIn any case, if this situation were to come about, it is clear that the Commission would need to come up with compensatory measures for the sectors affected.
În orice caz, dacă această situaţie ar interveni, este clar că Comisia va trebui să vină cu măsuri compensatorii pentru sectoarele afectate.
EnglishAn evaluation of the risks should also be carried out so that, in case risks materialise, compensatory measures should be put in place as necessary.
De asemenea, trebuie să se efectueze o evaluare a riscurilor pentru ca, în caz de concretizare a acestora, să fie instituite măsuri compensatorii, după cum este necesar.
EnglishThe Council introduces a system of monetary compensatory amounts for trade in agricultural products between Member States in order to maintain the unity of the common agricultural market.
În vederea menţinerii unităţii pieţei agricole comune, Consiliul introduce un sistem de plăţi compensatorii pentru comerţul cu produse agricole între statele membre.