"competing" translation into Romanian

EN

"competing" in Romanian

EN

competing {noun}

volume_up

Context sentences for "competing" in Romanian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishMadam President, ladies and gentlemen, competing is not the opposite of cooperating.
Dnă președintă, doamnelor și domnilor, concurența nu este în contradicție cu cooperarea.
EnglishThis domination does not exist in the case of competing manufacturers.
Această poziţie dominantă nu există în cazul producătorilor concurenţi.
EnglishIs that what the European Commission claims to be competing through restructuring, we would ask.
Ne întrebăm dacă asta pretinde Comisia Europeană a fi concurenţă prin restructurare.
EnglishFish, man, cormorants and seals are competing systems in the same ecological environment.
Peştele, omul, cormoranii şi focile reprezintă sisteme concurente în acelaşi mediu ecologic.
EnglishThe multinationals are competing by pushing unsafe scientific technologies on to the markets.
Multinaţionalele concurează prin introducerea tehnologiilor ştiinţifice periculoase pe pieţe.
EnglishA day will come when the only battlefield will be the marketplace for competing ideas.
Va veni o zi când nu vor mai exista alte câmpuri de bătălie decât cele ale pieţelor deschise ideilor.
EnglishUnfortunately, there seem to be rather a lot of people here in the Chamber competing for first prize.
Din păcate, se pare că sunt destul de multe persoane aici în Parlament care concurează pentru primul loc.
EnglishCompetition is not about out-competing others.
Concurenţa nu înseamnă a-i scoate pe ceilalţi în afara competiţiei.
EnglishOn 19 February, Ales Mikhalevich was released from prison; he was one of the competing candidates.
Ales Mikhalevici a fost eliberat din închisoare la 19 februarie. Dl Mikhalevici a fost unul dintre contracandidați.
EnglishThe days of European neighbours competing are over.
S-a sfârşit perioada competiţiei între vecinii europeni.
EnglishWhy should we prevent our own wine producers from competing with imported wine within the European Union?
De ce să împiedicăm proprii noştri producători de vinuri să concureze cu vinurile importate în Uniunea Europeană?
EnglishThe European single market provides companies with a vital platform for competing effectively on world markets.
Astfel, piaţa unică le oferă întreprinderilor europene o platformă vitală, asigurându-le competitivitatea pe pieţele mondiale.
EnglishHowever, I do not believe that we will gain anything by competing over who comes top of the populist list in this regard.
Cred totuși că nu vom câștiga nimic dacă ne întrecem pentru a ajunge în vârful listei populiștilor în această privință.
EnglishPeople from rural communities are in a particularly disadvantaged position when competing in the labour market.
Cetăţenii din comunităţile rurale se află într-o poziţie extrem de dezavantajoasă, atunci când intră în concurenţă pe piaţa muncii.
EnglishWe are all competing on world markets.
Cu toţii concurăm pe pieţele mondiale.
EnglishBulgaria’s main exports are light industrial products, foods and wines, which are successfully competing on European markets.
Principalele produse exportate provin din sectorul industriei uşoare, alimentare şi vinicole şi se bucură de succes pe pieţele europene.
EnglishCountry after country introduced duties, quantitative restrictions, 'buy domestic' rules and competing devaluations.
Ţările au introdus pe rând taxe, restricţii cantitative, norme privind cumpărarea de bunuri produse la nivel local şi devalorizări concurenţiale.
EnglishVery often, hundreds of farmers are competing with a large hypermarket chain, and their bargaining position is much worse.
Foarte des, sute de fermieri întră în competiţie cu un mare lanţ de hipermarket-uri, primii având o poziţie de negociere mult mai defavorizată.
EnglishThis will allow industries that are competing poorly to carry on doing what they have always done, instead of adapting to the competition.
Acest lucru le va permite industriilor care concurează slab să continue să facă ce au făcut mereu, în loc să se adapteze concurenței.
EnglishEuropean consumers will have an ever greater choice of competing broadband service providers available to them.
Consumatorii europeni vor avea o gamă şi mai variată de alegere a furnizorilor concurenţi de servicii de internet în bandă largă care le sunt puse la dispoziţie.