"compound" translation into Romanian

EN

"compound" in Romanian

RO

EN compound
volume_up
{noun}

1. general

compound
As far as the common usage of this compound is concerned, the cost to society far outweighs any material benefits.
În ce priveşte utilizarea obişnuită a acestui compus, costul pentru societate depăşeşte cu mult orice beneficii materiale.
However, it was agreed that the committee's pharmacovigilance working party would investigate if there was a safety issue with this compound.
Cu toate acestea, s-a convenit că Grupul de lucru pentru farmacovigilenţă al comisiei va investiga dacă a existat o problemă de siguranţă în cazul acestui compus.

2. chemistry

compound
As far as the common usage of this compound is concerned, the cost to society far outweighs any material benefits.
În ce priveşte utilizarea obişnuită a acestui compus, costul pentru societate depăşeşte cu mult orice beneficii materiale.
However, it was agreed that the committee's pharmacovigilance working party would investigate if there was a safety issue with this compound.
Cu toate acestea, s-a convenit că Grupul de lucru pentru farmacovigilenţă al comisiei va investiga dacă a existat o problemă de siguranţă în cazul acestui compus.

Synonyms (English) for "compound":

compound

Context sentences for "compound" in Romanian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishBut it manifested itself in the compound feed from the Republic of Ireland.
Însă problema s-a concretizat sub forma hranei compuse pentru animale, provenite din Republica Irlanda.
EnglishCompound mixes are trade secrets built up over years of research and trial.
Amestecurile combinate reprezintă secrete comerciale realizate în urma multor ani de cercetări şi teste.
EnglishThey have shelled the UN compound, they have attacked schools and children.
Au bombardat tabăra ONU, au atacat şcoli şi copii.
EnglishThese three people operate in the British compound.
Aceste trei persoane acționează în cadrul misiunii britanice.
EnglishWe do indeed need transparency, and have to know what is in compound feed - there is no doubt about that.
Într-adevăr avem nevoie de transparenţă şi trebuie să ştim ce conţin furajele combinate - nu există nicio îndoială.
EnglishTo call these missions embassies would compound the fear that the EU is seeking all the trappings of a sovereign state.
Numirea acestor misiuni drept ambasade ar spori temerea că UE îşi doreşte toate însemnele unui stat suveran.
EnglishThe best thing to do would be to extend the existing regulation rather than creating a new one that will just compound all of these problems.
Soluţia optimă ar fi mai degrabă să extindem regulamentul actual decât să creăm unul nou care nu va face altceva decât să reunească toate aceste probleme.
EnglishFeed materials incorporated into compound feed for food-producing animals will have to be labelled by weight, in descending order.
Materiile prime pentru furaje incluse în furajele combinate pentru animalele destinate industriei alimentare vor trebuie etichetate în ordinea descrescătoare a greutăţii.
EnglishUnfortunately, it is precisely these that are frequently counterfeited and often contain no active substance apart from sugar and the tablet compound.
Din păcate, exact acestea sunt cel mai des contrafăcute şi de cele mai multe ori nu conţin nicio substanţă activă cu excepţia zahărului şi a compuşilor tabletei.
EnglishBeef farmers in Northern Ireland were also caught up in this problem because they imported the compound feed which caused the problem in their animals.
Crescătorii de bovine din Irlanda de Nord au fost, de asemenea, afectaţi de această problemă, deoarece au importat furajele combinate care au cauzat problema în cazul animalelor lor.
EnglishBut we have actually managed to compound them in this place by passing regulation after regulation after regulation in the good times, not looking forward to when times might be slightly leaner.
Dar am reuşit să le încolţim prin adoptarea de regulament după regulament după regulament în vremurile bune, fără să ne gândim că ar putea veni timpuri mai puţin productive.