EN concern
volume_up
{noun}

There is huge concern for the effects of the volcanic cloud on the tourist industry.
Efectele norului vulcanic asupra industriei turismului stârnesc îngrijorare.
We are closely following with concern the tendency towards political radicalisation.
Urmărim îndeaproape, cu îngrijorare, tendinţa către radicalizarea politică.
This is a waste of resources and a source of concern for the general public.
Este o risipire de resurse și o sursă de îngrijorare a opiniei publice.
concern (also: care, study)
The prime concern is safety, and safety must come first.
Principala preocupare este siguranţa, iar siguranţa trebuie să fie prioritară.
Another positive aspect is agriculture, which used to be a real source of concern.
Un alt aspect pozitiv îl reprezintă agricultura, care era o preocupare majoră.
There is serious concern that as much as 85% of the old city may be demolished.
Există o preocupare serioasă că aproximativ 85 % din orașul vechi poate fi demolat.
concern (also: matter)
Developments in Turkey are a matter for concern to liberals and democrats.
Progresele din Turcia reprezintă o chestiune îngrijorătoare pentru liberali şi democraţi.
I therefore disagree with those who think that this issue 'was not of concern'.
Eu, prin urmare, nu sunt de acord cu aceia care cred că această chestiune "nu reprezintă o preocupare”.
This is a fundamental issue, and it does not only concern environmental policy.
Acesta este o chestiune fundamentală și nu vizează doar politica de mediu.
concern
I learnt from a representative of a Russian energy concern that the company would be participating in these negotiations.
Am aflat de la un reprezentant al unui concern energetic rus că societatea ar participa la aceste negocieri.
The suspension has territorial effect, but does not concern the personal rights of Turkish Cypriots as EU citizens, as they are considered as citizens of the Member State Republic of Cyprus.
The suspension has territorial effect, but does not concern the personal rights of Turkish Cypriots as EU citizens, as they are considered as citizens of the Member State Republic of Cyprus.
The fact that it mostly concerns women and children makes this immense business all the more inhumane.
Faptul că afectează mai ales femeile şi copii face ca această afacere uriaşă să devină cu atât mai inumană.
concern
volume_up
treabă {f} (preocupare)
Listen, that is not something you need be concerned about.
Uitaţi cum stă treaba; nu trebuie să vă faceţi griji în această privinţă.

Context sentences for "concern" in Romanian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIn the meantime, the fight against terrorism will remain our overriding concern.
Între timp, lupta împotriva terorismului va rămâne preocuparea noastră prioritară.
EnglishWhat we are lacking is concern for those people who are fleeing across the sea.
Ceea ce ne lipseşte este preocuparea pentru acei oameni care fug traversând marea.
EnglishThey concern in particular the unresolved conflicts in Transnistria and Georgia.
Ele constau mai ales în existența conflictelor înghețate din Transnistria și Georgia.
EnglishWe can say with justified concern that things cannot continue in this manner.
Putem afirma, cu îngrijorarea cuvenită, că această situaţie nu mai poate continua.
EnglishThis is particularly worrying and this concern must be set out in a joint resolution.
Acest lucru este foarte îngrijorător şi trebuie exprimat într-o rezoluţie comună.
EnglishThis debate and those that have preceded it are testimony to that concern.
Această dezbatere şi cele care au precedat-o sunt o dovadă a acestei preocupări.
English. - Of course, I can only share your concern.
vicepreşedinte al Comisiei. - Împărtăşesc, bineînţeles, îngrijorarea dumneavoastră.
EnglishThe most important are the ones which concern energy connections between networks.
Cele mai importante sunt acelea care se referă la legăturile energetice între reţele.
EnglishThe Council naturally shares the Member's concern regarding animal welfare.
Consiliul împărtăşeşte preocuparea deputatei în legătură cu bunăstarea animalelor.
EnglishAt the same time, allow me to explain what lies at the heart of our concern.
În același timp, permiteți-mi să explic ce se află în centrul îngrijorării noastre.
EnglishI shall focus on the points that are of concern to the Committee on Foreign Affairs.
Mă voi concentra asupra punctelor de interes pentru Comisia pentru afaceri externe.
EnglishOur demands basically concern two issues: the REDD agreement and financing.
Solicitările noastre se referă practic la două aspecte: acordul REDD și finanțarea.
EnglishThey also concern the way in which the different pipelines can be built and developed.
Acestea privesc şi modul în care se pot construi şi dezvolta diverse conducte.
EnglishThe state of democracy and the rule of law in Russia remains of concern.
Statutul democraţiei şi statul de drept sunt în continuare problematice în Rusia.
EnglishAll the issues included in the resolution are of current concern to Latvia.
Toate problemele incluse în rezoluție sunt de interes actual pentru Letonia.
EnglishWhile we express our concern to the authorities, we cannot isolate the people.
În timp ce ne exprimăm îngrijorarea față de autorități, nu putem să-i izolăm pe oameni.
EnglishBoth cases concern a dispute over the full implementation of the Treaty of Lisbon.
Ambele cazuri vizează o dispută privind aplicarea completă a Tratatului de la Lisabona.
EnglishWe cannot play around with health issues, especially when they concern children.
Nu ne putem juca cu chestiuni de sănătate, în special atunci când acestea privesc copiii.
EnglishFor the victims of violent assaults, it is of little concern who ordered the violence.
Pentru victimele atacurilor violente are puțină importanță cine a ordonat violența.
EnglishAfter all, the euro is first and foremost the concern of us all, and then of the banks.
La urma urmei, moneda euro este prioritatea noastră numărul unu şi apoi a băncilor.