"conflict" translation into Romanian

EN

"conflict" in Romanian

RO

"conflict" in English

EN conflict
volume_up
{noun}

1. general

conflict (also: battle, dispute, strife, struggle)
There are worrying tendencies towards increased tensions and conflict.
Există tendințe îngrijorătoare referitoare la creșterea tensiunilor și la conflict.
An end to a conflict does not necessarily mean that the conflict is over in people's minds.
Sfârșitul unui conflict nu înseamnă neapărat că acesta s-a încheiat în mintea oamenilor.
The organisations on the ground are warning us of the risk of ethnic conflict.
Organizaţiile de acolo ne avertizează că există riscul unui conflict etnic.
conflict (also: contention, tussle)
conflict (also: fight)
conflict (also: feud, quarrel, ruction)

2. military

conflict (also: battle, fight)

Context sentences for "conflict" in Romanian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIt is apparent, however, that the conflict always involves extremely poor people.
Evident este însă faptul că, întotdeauna, conflictul implică oameni foarte săraci.
EnglishThe recent events in Ukraine and the conflict in Georgia are proof of this.
Evenimentele recente din Ucraina şi conflictul din Georgia dovedesc acest lucru.
EnglishThe report states that both sides in the conflict violated international law.
Raportul arată că ambele părţi ale conflictului au încălcat dreptul internaţional.
EnglishWe need to cooperate with regard to conflict settlement in our common space.
Trebuie să cooperăm în privinţa soluţionării conflictelor în spaţiul nostru comun.
EnglishThose who have taken part in conflict in the past must be offered alternatives.
Celor care în trecut au luat parte la conflicte va trebui să li se ofere alternative.
EnglishWhen prompted, follow the on-screen instructions to resolve the conflict.
Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a rezolva conflictul, când se solicită.
EnglishThe European Union appears to have the ability to help in resolving conflict.
Uniunea Europeană pare a avea posibilitatea de a ajuta la soluţionarea conflictului.
EnglishAnd internally, last year's conflict has increased tensions within Georgia.
Iar pe plan intern, conflictul de anul trecut a sporit tensiunile din Georgia.
EnglishMoldova's chances depend, of course, on the solution to the Transnistrian conflict.
Șansele Moldovei depind, desigur, de soluția la conflictul transnistrean.
EnglishMr Topolánek, you yourself said, 'we shall not mediate in the gas conflict'.
Domnule Topolánek, dumneavoastră personal aţi spus: ,,nu vom media conflictul gazului”.
EnglishFor us, religion cannot be used as a means of exploitation in political conflict.
Pentru noi, religia nu poate fi folosită drept mijloc de exploatare în conflictul politic.
EnglishHowever, I do not believe that the Hungarian Presidency has truly understood the conflict.
Cu toate acestea, nu cred că Președinția maghiară a înțeles cu adevărat conflictul.
EnglishThe armed conflict in the area can only be resolved by way of a political solution.
Conflictul armat din această regiune nu poate fi rezolvat decât printr-o soluţie politică.
EnglishResolving the conflict in Transnistria is a political priority for my country.
Soluționarea conflictului din Transnistria reprezintă o prioritate politică pentru țara mea.
EnglishThe international community must not, however, turn its back on the conflict.
Comunitatea internaţională nu trebuie, totuşi, să ignore conflictul.
EnglishThe third example is peacebuilding and civil conflict resolution.
Al treilea exemplu este consolidarea păcii și soluționarea conflictelor civile.
EnglishUnion for the Mediterranean: resolution of the Turkey-Cyprus conflict.
Uniunea pentru Mediterana: rezolvarea conflictului dintre Turcia şi Cipru.
EnglishHere, however, an identical approach must be used for all the sides of the conflict.
În acest caz totuşi trebuie utilizată o abordare identică pentru toate părţile conflictului.
EnglishPolitical conflict between two individuals has, unfortunately, resulted in a humanitarian crisis.
Conflictul politic dintre două persoane a dus, din păcate, la o criză umanitară.
EnglishWar and conflict often bring unimaginable evil out of such people.
Războiul și conflictele scot deseori la iveală răul inimaginabil din acești oameni.