"confrontation" translation into Romanian

EN

"confrontation" in Romanian

EN confrontation
volume_up
{noun}

confrontation (also: confronting)
However, you avoided a detrimental institutional confrontation.
Aţi evitat totuşi o confruntare instituţională care ar fi putut avea efecte negative.
There is no place for North-South confrontation when you are dealing with climate change.
Nu există loc de o confruntare nord-sud când avem de-a face cu schimbările climatice.
We alternate between cooperation and confrontation with Russia.
În privinţa Rusiei, pendulăm între cooperare şi confruntare.
confrontation (also: battle, battle royal, engagement, fight)

Synonyms (English) for "confrontation":

confrontation

Context sentences for "confrontation" in Romanian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishFurther I would say that it is now really very difficult to avoid confrontation.
Aș spune, de altfel, că acum este foarte dificil să se evite confruntarea.
EnglishI shall comment on just two issues which have caused serious confrontation.
Voi face comentarii doar asupra celor două aspecte care au provocat confruntări serioase.
EnglishHere, too, the principle holds that cooperation is more productive than confrontation.
Şi în acest punct, principiul arată că cooperarea este mai productivă decât confruntarea.
EnglishHowever, we must not confuse this with a strategy of confrontation.
Cu toate acestea, nu trebuie să confundăm acest lucru cu o strategie a confruntării.
EnglishBahrain is at risk of becoming the site of a confrontation between Iran and Saudi Arabia.
în scris. - Bahreinul riscă să devină terenul unei confruntări între Iran și Arabia Saudită.
EnglishNo political or ideological crisis can justify this fact, nor the armed confrontation.
Nicio criză politică sau ideologică nu poate justifica nici acest fapt, nici confruntarea armată.
EnglishConfrontation is not the solution either.
Nici confruntarea nu reprezintă o soluție.
EnglishIt is therefore a pity that we are in confrontation here on issues which should unite us in the interests of the citizens of Europe.
E păcat că ne contrazicem în legătură cu probleme ce ar trebui să ne unească în interesul cetăţenilor Europei.
EnglishThe fall of Communism does not mean the end of differences but, in these relations, it does mean the end of confrontation.
Căderea comunismului nu înseamnă sfârşitul diferenţelor, ci, în cadrul acestor relaţii, semnifică sfârşitul confruntării.
EnglishThe European Union will border countries such as Syria, Iraq and Iran, with enormous potential for future conflict and confrontation.
Uniunea Europeană s-ar învecina cu ţări precum Siria, Irak şi Iran, cu un potenţial enorm de conflicte şi confruntări pe viitor.
EnglishThe confrontation between the Tunisian Government and its people took place on the virtual highways of the Internet as much as on the streets.
Confruntarea dintre guvernul tunisian și cetățenii acestuia a avut loc atât în mod virtual, pe internet, cât și pe străzi.
EnglishI hope that this country, which was once a model of democracy for the African continent, will successfully rise above the impasse of electoral confrontation.
Sper ca această țară, cândva un model de democrație pentru continentul african, va reuși să depășească impasul confruntării electorale.
EnglishAt the same time, the people of south-east Turkey need peace, they need stability and prosperity rather than further violence or confrontation.
În acelaşi timp, oamenii din sud-estul Turciei au nevoie de pace, au nevoie mai degrabă de stabilitate şi prosperitate decât de alte violenţe sau confruntări.
EnglishIn its verbal confrontation with the United States, it chooses to take hostages, in this case a woman and a journalist, in order to mobilise its people ideologically.
În confruntările sale verbale cu Statele Unite, preferă să ia ostatici, în acest caz o femeie şi un ziarist, pentru a-şi mobiliza ideologic poporul.
EnglishWorse still is the fact that this reality plays into the hands of extremists and fundamentalists whose goal is not peace but to continue the spiral of confrontation.
Ceea ce este mai rău este faptul că această realitate se află în mâinile unor extremişti şi fundamentalişti al căror scop nu este pacea, ci acela de a continua spirala confruntării.
EnglishWe have to remind Russia that it has much to gain from behaving constructively towards its neighbours, and that it has much to lose if it continues on the path of confrontation.
Trebuie să îi reamintim Rusiei că are multe de câştigat dacă adoptă un comportament constructiv faţă de vecinii săi şi că are multe de pierdut dacă continuă pe calea confruntării.
EnglishThe likelihood of a confrontation with Pakistan provides an incentive for the Taliban to mobilise and highlights the need to address Afghanistan's problems from a regional perspective.
Probabilitatea unei confruntării cu Pakistanul impulsionează mobilizarea talibanilor şi scoate în evidenţă necesitatea de a aborda problemele Afganistanului din perspectivă regională.