"to constrain" translation into Romanian

EN

"to constrain" in Romanian

EN

to constrain [constrained|constrained] {verb}

volume_up
Its aim will not be to constrain local authorities, but rather to help them.
Scopul său nu ar fi acela de a constrânge autorităţile locale, ci mai degrabă de a le ajuta.
Such discrimination severely constrains access to the labour market for both older and younger workers.
O astfel de discriminare constrânge drastic accesul la piaţa forţei de muncă atât pentru lucrătorii în vârstă, cât şi pentru cei mai tineri.
The legal basis that now constrains us to talking only about legislation to combat immigration is something that I too find frustrating, but it is the legal basis that we have to abide by.
Baza legală care ne constrânge acum să discutăm doar despre legislaţia pentru combaterea imigraţiei este frustrantă şi pentru mine, dar este baza legală pe care trebuie să o respectăm.
volume_up
a forța {vb} (pe cineva)

Context sentences for "to constrain" in Romanian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAt the same time, several national laws constrain surveillance.
În acelaşi timp, mai multe legi naţionale constrâng supravegherea.
EnglishSuch statements by politicians who want to protect and constrain firms during times of crisis are completely unjustifiable.
Astfel de declaraţii ale politicienilor care doresc să protejeze şi să restricţioneze companiile în timpuri de criză sunt complet nejustificate.
EnglishI therefore appeal to the Czech government and premier Mirek Topolánek, to constrain Klaus' public declarations on EU affairs as much as possible.
De aceea fac apel la guvernul ceh şi la premierul Mirek Topolánek să constrângă declaraţiile publice ale lui Klaus cu privire la afacerile UE cât se poate de mult.