"correlation" translation into Romanian

EN

"correlation" in Romanian

EN correlation
volume_up
{noun}

correlation
On the correlation tables, for the sake of arriving at an agreement, my group will not vote for the insertion of correlation tables.
În ceea ce privește tabelele de corelare, de dragul ajungerii la un acord, grupul meu nu va vota introducerea acestora.
Parliament has also asked for transparency and a correlation of the security taxes and charges with the objectives being pursued.
De asemenea, Parlamentul a solicitat transparenţă şi corelare a taxelor şi tarifelor de securitate cu obiectivele urmărite.
I welcome the call for Member States to produce correlation tables as this will enable us to verify the directive's proper transposition.
Cerința ca statele membre să elaboreze tabele de corelare este binevenită, întrucât ne va permite să verificăm transpunerea corectă a directivei.
correlation
...found a significant correlation between… and…
...a găsit o corelaţie semnificativă între...şi...
Many studies have found a strong correlation between education and fertility; as literacy improves, fertility rates tend to decrease.
Numeroase studii au descoperit o corelaţie puternică între educaţie şi fertilitate; odată cu creşterea nivelului de alfabetizare, ratele fertilităţii tind să scadă.

Synonyms (English) for "correlation":

correlation

Context sentences for "correlation" in Romanian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishFinally, I have one more point to make, and it concerns the correlation tables.
În fine, mai am o singură precizare, care se referă la tabelele de corespondență.
EnglishThe last open question of the negotiations was related to the correlation tables.
Ultima chestiune deschisă a negocierilor a fost legată de tabelele de corespondență.
EnglishAllow me just to conclude with a brief word about the correlation tables.
Permiteți-mi să închei spunând câteva cuvinte despre tabelele de corespondență.
EnglishI support the need for a correlation between the retirement age and demographic trends.
Susțin necesitatea corelării vârstei de pensionare cu evoluțiile demografice.
EnglishFinally, I just have one more thing to say about the correlation tables.
În final, mai am un singur lucru de spus despre tabelele de corespondență.
EnglishResearch shows that there is a strong correlation between entrepreneurship and growth.
Cercetările arată că există o strânsă legătură între spiritul antreprenorial şi dezvoltare.
EnglishClearly, we support the fact that this compromise on the correlation tables was found.
Evident, susținem faptul că s-a ajuns la acest compromis privind tabelele de corespondență.
EnglishHowever, the inclusion of the correlation tables in the text remains a very sensitive issue.
Totuși, includerea tabelelor de corespondență în text rămâne o problemă foarte delicată.
EnglishSeveral of you referred to the problem of correlation tables.
Mai mulți dintre dumneavoastră v-ați referit la problema tabelelor de corespondență.
EnglishWhere this has no connection or even correlation with terrorism, that inhibition is a healthy one.
În cazul în care acestea nu au nicio legătură cu terorismul, această reticenţă este bună.
EnglishI have noted your declaration on the correlation table.
Am luat notă de declarația dvs. privind tabelul de corespondență.
EnglishLastly, on the subject of correlation tables, the Commission supports Parliament's position.
În fine, în ceea ce privește subiectul referitor la tabelele de corespondență, Comisia susține poziția Parlamentului.
EnglishI want to go back to the area of the correlation tables.
Doresc să revin la problema tabelelor de corespondență.
EnglishWe should also understand that drawing up correlation tables will add further to the administrative burden.
Ar trebui să înțelegem și faptul că întocmirea tabelelor de corespondență se va adăuga poverii administrative.
EnglishThe first one is active support for SMEs, based on the correlation of Community programmes with macro-economic policies.
Sprijinul activ pentru IMM-uri, prin corelarea programelor comunitare cu politicile macro-economice.
EnglishConcerning the much talked about issue of correlation tables, the Commission made a declaration to the Council.
Referitor la mult discutata problemă a tabelelor de corespondență, Comisia a adresat o declarație Consiliului.
English...found a significant correlation between… and…
...a găsit o relație semnificativă între...şi...
EnglishThe number of… has risen/fallen in correlation to…
Corelat cu...numărul de...a crescut/a scăzut
EnglishI also agree with the comments made about the correlation between the financial crisis and climate change.
De asemenea, sunt de acord cu comentariile făcute în legătură cu corelaţia dintre criza financiară şi schimbările climatice.
EnglishShe has emphasised the correlation between reforms in the region and the countries' likelihood of accession to the EU.
Dumneaei a subliniat corelaţia dintre reformele din această regiune şi probabilitatea de aderare a ţărilor la UE.