EN correspondence
volume_up
{noun}

correspondence
. - Taking your last question first, of course I am happy to give you all my correspondence with Chancellor Merkel.
. - Ca să încep cu ultima întrebare, desigur, sunt dispus să vă pun la dispoziţie toată corespondenţa mea cu dna cancelar Merkel.
Mrs Doyle, I do not believe that there is a one-to-one correspondence in the areas which we are discussing between human medicine and veterinary medicine.
Doamnă Doyle, nu cred că există o corespondenţă exactă în domeniile pe care le discutăm între medicamentele umane şi medicamentele veterinare.
We are quite clear that it is Parliament's Bureau which decides that petitions and correspondence with petitioners will be drawn up in other languages used in a Member State.
Ne este foarte clar că Biroul Parlamentului este cel care decide ca petiţiile şi corespondenţa cu petiţionarii să fie realizată în alte limbi folosite într-un stat membru.
correspondence (also: accord, agreement)
volume_up
potrivire {f} (acord)

Synonyms (English) for "correspondence":

correspondence

Context sentences for "correspondence" in Romanian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI have been in correspondence with Commissioner Verheugen for seven years now on this issue.
Am corespondat cu domnul comisar Verheugen timp de şapte ani asupra acestei probleme.
EnglishHere we have a German Commissioner and a German car company and correspondence between them.
Avem aici un comisar german, un producător german de automobile și o corespondență între ei.
EnglishThe tone and the content of the correspondence must be called remarkable, to say the least.
Tonul și conținutul corespondenței sunt, cel puțin, remarcabile.
EnglishA copy of this correspondence has also been sent to Mr Coelho.
O copie a acestei corespondenţe a fost trimisă şi dlui Coelho.
EnglishI have had the opportunity to take a look at correspondence from Iran to my fellow Members from various sources.
Am avut oportunitatea să consult corespondența Iranului cu colegii mei deputați, din diferite surse.
EnglishSomething that I myself did last year was to make the register of my own correspondence directly accessible on the web.
Ceea ce am făcut personal anul trecut a fost publicarea registrului corespondenţei mele personale direct pe web.
EnglishAll correspondence between the Commission and other car manufacturers in Italy, Spain and other countries is published, but not the German correspondence.
Toată corespondența dintre Comisie și alți producători de autovehicule din Italia, Spania și alte state este publicată, însă nu și corespondența germană.
EnglishI sent you a copy of that correspondence, Mr Coelho, because you are the usual rapporteur for SIS-related issues, and you follow these issues closely.
V-am trimis o copie a acestei corespondenţe, domnule Coelho, pentru că dvs. sunteţi raportorul obişnuit pentru chestiunile legate de SIS şi dvs. le urmăriţi îndeaproape.
EnglishI would like to state that I welcome the correspondence between the European Commission and the Hungarian Government on the matter of the Hungarian media law.
Aș vrea să spun că mi se pare bine venită corespondența purtată de Comisia Europeană cu guvernul maghiar în legătură cu problema legii privind mass-media din Ungaria.
EnglishOne appalling example in this regard is provided by the Ombudsman's Special Report on Porsche and the correspondence concerning protection of CO2 limits for cars.
Un exemplu șocant în acest sens este oferit de Raportul special al Ombudsmanului privind Porsche și corespondența purtată cu privire la protejarea limitei de CO2 pentru mașini.
EnglishIf we receive correspondence in certain languages which the Bureau recognises as languages for written communication with citizens, we shall also reply in those languages.
În cazul în care vom primi scrisori în anumite limbi pe care Biroul le recunoaşte ca limbi pentru comunicarea scrisă cu cetăţenii, vom răspunde şi noi în respectivele limbi.
EnglishI too, as a Member of Parliament and as a European citizen, expect to obtain full access to all the correspondence that has taken place with France and possibly other Member States.
Și eu, în calitate de deputat și de cetățean european, mă aștept să beneficiez de acces deplin la întreaga corespondență purtată cu Franța și, posibil, cu alte state membre.
EnglishThe same care and attention that once guided public efforts to prosecute violation of correspondence should now be required for the security of the new forms of communication.
Același nivel de grijă și atenție care a îndrumat cândva eforturile publice spre incriminarea violării corespondenței este necesar acum pentru securitatea noilor forme de comunicare.