"counsel" translation into Romanian

EN

"counsel" in Romanian

Context sentences for "counsel" in Romanian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishCurrently, they are refused basic services, such as interpreting or legal counsel.
În prezent, le sunt refuzate servicii fundamentale, precum interpretarea sau consilierea.
EnglishFor eight months, they were denied the opportunity of legal counsel.
Timp de opt luni de zile, aceştia nu au avut acces la asistenţă juridică.
EnglishI can but confirm everything that was said, although I would also counsel caution at the same time.
Nu pot decât să confirm tot ce s-a spus, deşi aş dori, de asemenea, să recomand o anumită precauţie.
EnglishThe Ukrainians are a good, generous, warm-hearted people, but politically I would counsel great care.
Ucrainenii sunt oameni buni, generoși, calzi, însă, din punct de vedere politic, aș sugera să se acționeze cu mare prudență.
EnglishI would counsel you all not to worry too much about the EU in 2020 because I rather fancy it will not be here!
V-aş sfătui pe toţi să nu vă faceţi prea mari griji faţă de UE în 2020, deoarece îmi imaginez mai degrabă că nu va mai fi aici!
EnglishIt is right, too, that attention was drawn to detention without trial, and without the right to defence counsel.
Este adevărat, de asemenea, că a fost atrasă atenţia asupra luării în custodie publică fără proces şi fără dreptul la apărare.
Englishnight is the mother of counsel
EnglishSecondly, we appeal for free access to the ICTY's archives by prosecutors, defence counsel and, eventually, historians and researchers.
În al doilea rând, facem apel în ceea ce priveşte acordarea accesului liber la arhivele TPII pentru procurori, consiliul de apărare şi, eventual, istorici şi cercetători.
EnglishAs counsel for the citizens and taxpayers, it is unclear in the Opel-Magna deal what long-term commitments will be laid at taxpayers' doors.
Din perspectiva unui apărător al cetăţenilor şi contribuabililor, nu este clar în tranzacţia Opel-Magna ce angajamente pe termen lung vor reveni în sarcina contribuabililor.
EnglishI hope that the night brings counsel and that each of us remembers that one day, we shall be asked to explain what we have done well, what we have done badly, and what we have not done at all.
Sper că noaptea va fi un sfetnic bun și că fiecare dintre noi își va aminti că, într-o zi, ni se va cere să explicăm ce am făcut bine, ce am făcut prost și ce nu am făcut deloc.
EnglishFinally, on the subject of the amendments that have been tabled, I should like to counsel the Socialist Group in the European Parliament against them, to accept the report as it is before us.
În cele din urmă, cu privire la amendamentele care au fost depuse, aş dori să sfătuiesc Grupul Socialist din Parlamentul European să nu voteze pentru şi să accepte raportul aşa cum este.