EN count
volume_up
{noun}

count (also: number)
This pricing would apply to a small business with as few as five users; pricing is lower for increased seat counts.
Acest preţ se va aplica pentru o întreprindere mică, cu circa cinci utilizatori; preţul este mai mic pentru un număr mai mare de utilizatori.
I am counting on the thumbs up from the President of the Commission, Mr Barroso, and I urge my fellow Members in the European Parliament to allow justice and solidarity in Europe to prevail.
Număr pe degete, pornind de la Preşedintele Comisiei, dl Barroso şi îi îndemn pe colegii mei deputaţi în Parlamentul European, să permită triumful dreptăţii şi solidarităţii în Europa.
count (also: earl)
count (also: amount, care, importance, kind)
Secondly, on the issue of bananas, in which Parliament's considerations should also be taken into account, the European taxpayer has lost on both counts.
În al doilea rând, referitor la chestiunea bananelor, cu privire la care ar trebui să se țină seama și de considerentele Parlamentului, contribuabilul european a pierdut de două ori.
count
Then, each time you tap or click the screen, the timer counts backwards from three before taking a picture or starting video recording.
Apoi, de fiecare dată când atingeți sau faceți clic pe ecran, cronometrul face o numărătoare inversă, de la trei, înainte de a face o fotografie sau de a începe înregistrarea video.

Context sentences for "count" in Romanian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishDeleting an alias removes it from the overall count, but not the yearly limit.
Ștergerea unui alias îl elimină din numărul total, dar nu din limita anuală.
EnglishWe can start by asking ourselves: does the European Union count in the world?
Putem începe prin a ne întreba: Uniunea Europeană contează la nivel mondial?
EnglishDo not count on me ever to vote in favour of any increase in the budget.
Nu contaţi pe mine să votez vreodată în favoarea vreunei creşteri a bugetului.
EnglishIf we fail to achieve this, Europe will not count and will not be involved.
Dacă nu reuşim acest lucru, Europa nu va conta şi nu va juca un rol pe scena mondială.
EnglishMr President, I have only one question: can minorities count on support from Europe?
Domnule Preşedinte, am o singură întrebare: pot conta minorităţile pe sprijinul Europei?
EnglishThe Czech Presidency stands for this and I hope that we can continue to count on that.
Preşedinţia Cehă susţine acest lucru şi sper că ne putem baza în continuare pe aceasta.
EnglishI hope this, too, augurs well for the support that the President can count on.
Sper că şi acest lucru este de bun augur pentru sprijinul pe care poate conta preşedintele.
EnglishWe also count on constant discussion and keeping in contact with the Presidency.
Şi noi sperăm că vom păstra în permanenţă legătura cu preşedinţia.
EnglishIn this, the Commission will be able to count on the support of the European Parliament.
În acest sens, Comisia va putea conta pe sprijinul Parlamentului European.
EnglishI hope that we can continue to count on her during the consultations with the Council.
Sper că vom putea continua să ne bazăm de dumneaei în timpul consultărilor cu Consiliul.
EnglishYou can count on our support to promote and facilitate your work.
Puteţi conta pe sprijinul nostru pentru a promova şi a facilita activitatea dvs.
EnglishAfter all, as far as our citizens in the European Union are concerned, promises do not count.
Până la urmă, în ceea ce-i priveşte pe cetăţenii din UE, promisiunile nu contează.
EnglishIf we are not there, then we will count for nothing, and will carry no influence.
Dacă nu suntem acolo, atunci nu vom conta pentru nimic şi nu vom avea nici un fel de influenţă.
EnglishI know that we can count on the full cooperation of our German colleagues.
Știu că putem conta pe cooperarea deplină a colegilor noștri germani.
EnglishThe EIB will no longer be able to count on the support of a few trustworthy Members in the future.
În viitor, BEI nu va mai putea conta pe sprijinul câtorva deputaţi de încredere.
EnglishThe Commissioner can count on the support of Parliament in this matter.
Comisarul poate conta pe sprijinul Parlamentului în această problemă.
EnglishYou can count on me to pursue this challenge with all my determination and energy.
Puteţi să fiţi siguri că voi continua să lucrez la această provocare cu toată hotărârea şi energia.
EnglishThey are only taken into account in the minutes but not for the purposes of the vote count.
Acestea sunt luate în considerare doar în procesele-verbale, dar nu în numărarea voturilor.
EnglishAs such, this approach can count on my backing.
După părerea mea, aceasta este abordarea corectă şi în concluzie se poate baza pe sprijinul meu.
EnglishI know that in this process we can count on the support of members of this Parliament.
Ştiu că putem conta pe sprijinul Parlamentului în acest proces.