EN to deceive
volume_up
[deceived|deceived] {verb}

Shutting our eyes means deceiving ourselves most of all.
A închide ochii înseamnă, mai presus de toate, a ne înșela pe noi înșine.
I feel that we could almost be deceiving parents if they believe that they will be able to invest a great deal in the protection of their own child.
Cred că aproape i-am înșela pe părinți dacă ei ar crede că vor putea face o investiție majoră pentru protejarea propriilor copii.
to deceive (also: to lie)
to deceive
to deceive
volume_up
a orbi {vb} [fig.]
to deceive (also: to cheat, to cram, to lie, to thump)
to deceive (also: to delude)
volume_up
a chiorî {vb} (a înșela)
to deceive
to deceive

Context sentences for "to deceive" in Romanian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishFrom now on, it will no longer be possible to deceive them with incorrect labelling.
Din acest moment, ei nu vor mai putea fi înșelați de etichete inexacte.
EnglishHowever, Madam President, I do not believe that we should deceive ourselves.
Cu toate acestea, doamnă președintă, cred că nu trebuie să ne amăgim.
EnglishThe attempts to deceive consumers and to try to hide the truth must stop.
Încercările de a induce consumatorii în eroare şi de a ascunde adevărul trebuie să înceteze.
EnglishLet us not deceive ourselves - Russia is not concerned with a few dollars.
Să nu ne amăgim singuri - Rusia nu se încurcă în câțiva dolari.
EnglishThe consequence of this attitude - we must not deceive ourselves - is one more step towards the abyss.
Consecinţa acestei atitudini - nu trebuie să ne amăgim - este încă un pas spre abis.
EnglishLabelling is an area where it is easy to deceive the consumer.
Prin modul de etichetare, consumatorii pot fi foarte ușor înșelați.
EnglishLet us take care, however, and not deceive ourselves.
Să avem grijă totuși și să nu ne înșelăm.
EnglishLet us not deceive ourselves.
Haideţi să nu ne inducem singuri în eroare.
EnglishAnything else would be seen as an attempt to deceive consumers and to put European producers at a competitive disadvantage.
Orice altceva ar fi văzut ca o încercare de a induce în eroare consumatorii și de a pune producătorii europeni în fața unui dezavantaj competitiv.
EnglishYou deceive yourselves.
EnglishWe are facing a very wide variety of divides and challenges and I believe that we should not deceive ourselves about the seriousness of the situation.
Ne confruntăm cu o mare varietate de diviziuni şi provocări şi consider că nu trebuie să ne amăgim în legătură cu gravitatea situaţiei.
EnglishLet us not deceive ourselves: the rule of law and democratic institutions cannot be constructed by corrupt warlords, discredited in the eyes of the people.
Haideți să nu ne amăgim: statul de drept și instituțiile democratice nu pot fi construite de despoți războinici corupți, discreditați în ochii poporului.