"default" translation into Romanian

EN

"default" in Romanian

EN default
volume_up
{noun}

default (also: deficiency)
In the Automatic media information updates for files area, verify that the Only add missing information option is selected (it's selected by default).
În zona Actualizări automate informații media pentru fișiere, verificați că este selectată opțiunea Se adaugă numai informațiile lipsă (aceasta este selectată în mod implicit).
default (also: non-payment)
default
volume_up
neprezentare {f}

Synonyms (English) for "default":

default

Context sentences for "default" in Romanian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishHere's a list of the four default libraries and what they're typically used for:
Iată lista celor patru biblioteci implicite și pentru ce sunt de obicei utilizate:
EnglishWhen you restart Internet Explorer, the default search provider will be used.
Când reporniți Internet Explorer, va fi utilizat furnizorul de căutare implicit.
EnglishWhen you restart Internet Explorer, the default search provider will be used.
Când reporniți Internet Explorer, va fi utilizat furnizorul de căutare implicit.
EnglishReserved accounts include the default user account and the system accounts.
Conturile rezervate includ contul de utilizator implicit și conturile de sistem.
EnglishYou can make Windows Media Center the default player for a number of file types.
Windows Media Center poate fi playerul implicit pentru un număr de tipuri de fișiere.
EnglishWindows includes a technology called ClearType that is turned on by default.
Windows include o tehnologie denumită ClearType care este activat în mod implicit.
EnglishThis folder automatically becomes the default save location for the library.
Acest folder devine în mod automat locația de salvare implicită pentru bibliotecă.
EnglishIn this case, you would want to increase the number of default screen shots.
În acest caz, ar trebui să creșteți numărul de instantanee de ecran implicite.
EnglishFollow these steps to check for and set the correct audio device as the default.
Urmați acești pași pentru a verifica dispozitivul audio corect și a-l seta ca implicit.
EnglishBy default, gadgets "stick" to each other and to the edge of the screen.
În mod implicit, gadgeturile se „lipesc” unul de altul și de marginea ecranului.
EnglishWindows Server 2008 includes Windows PowerShell, but it is not installed by default.
Windows Server 2008 include Windows PowerShell, dar nu este instalat în mod implicit.
EnglishChoose a different default download location by tapping or clicking Browse.
Alegeți o altă locație implicită de descărcare atingând sau făcând clic pe Răsfoire.
EnglishWindows has four default libraries: Documents, Music, Pictures and Videos.
Windows are patru biblioteci implicite: Documente, Muzică, Imagini și Videoclipuri.
EnglishYou might be able to resolve the problem by changing your default program settings.
Este posibil să soluționați această problemă modificând setările de programe implicite.
EnglishThe Microsoft mouse buttons have default assignments when you first use them.
Butoanele mouse-ului Microsoft au atribuiri implicite la prima utilizare.
EnglishThat printer then becomes the default for the network you're connected to.
Acea imprimantă devine imprimanta implicită pentru rețeaua la care sunteți conectat.
EnglishAll the import settings that you selected will be reset to the default settings.
Toate setările de import pe care le-ați selectat vor fi restabilite la setările implicite.
EnglishWindows has four default libraries: Documents, Music, Pictures and Videos.
Windows are patru biblioteci implicite: Documente, Muzică, Imagini și Fișiere video.
EnglishAlso by default, a connection does not redial if the line is dropped.
De asemenea, în mod implicit o conexiune nu apelează din nou dacă a căzut linia.
EnglishIf you add more than one printer, you can choose which printer to use by default.
Dacă adăugați mai multe imprimante, alegeți care imprimantă se utilizează în mod implicit.