"to demonstrate" translation into Romanian

EN

"to demonstrate" in Romanian

EN to demonstrate
volume_up
[demonstrated|demonstrated] {verb}

1. general

to demonstrate (also: to exhibit, to present, to prove, to show)
volume_up
a demonstra {v.t.}
This coming Wednesday, we will be in the Netherlands to demonstrate for our freedom.
Miercuri mă voi afla în Ţările de Jos şi voi demonstra pentru libertatea noastră.
You can still demonstrate that you are interested in the opinion of the European Parliament.
Puteți încă demonstra că sunteți interesați de opinia Parlamentului European.
This is a chance for Baroness Ashton to demonstrate what she is actually made of.
Aceasta este o șansă pentru baroneasa Ashton de a demonstra din ce este, de fapt, făcută.
to demonstrate (also: to bear out, to demo)
volume_up
a demonstra {vb}
This coming Wednesday, we will be in the Netherlands to demonstrate for our freedom.
Miercuri mă voi afla în Ţările de Jos şi voi demonstra pentru libertatea noastră.
You can still demonstrate that you are interested in the opinion of the European Parliament.
Puteți încă demonstra că sunteți interesați de opinia Parlamentului European.
This is a chance for Baroness Ashton to demonstrate what she is actually made of.
Aceasta este o șansă pentru baroneasa Ashton de a demonstra din ce este, de fapt, făcută.
to demonstrate (also: to prove, to substantiate, to vouch)
Together, ladies and gentlemen, we can show the citizens of Europe that we are assuming responsibility and demonstrate the emergence of a modern, diverse society.
Împreună, doamnelor şi domnilor, le putem arăta cetăţenilor Europei că ne asumăm responsabilitatea şi putem dovedi apariţia unei societăţi moderne, diverse.
Practically, Libya completely sidelined our CSDP, exactly at a time it was needed and, therefore, had the chance to demonstrate itself in practice!
Practic, Libia a ignorat complet politica noastră de securitate și apărare comună exact în momentul în care aceasta era necesară și avea astfel șansa de a se dovedi în practică.
Serbia will not be able to secure candidate status until it demonstrates that it is fully cooperating with the Hague Tribunal, as stated in the Council conclusions of 25 October 2010.
Serbia nu va primi statutul de candidat până nu va dovedi o cooperare deplină cu Tribunalul de la Haga, după cum reiese şi din concluziile Consiliului din 25 octombrie 2010.
Together, ladies and gentlemen, we can show the citizens of Europe that we are assuming responsibility and demonstrate the emergence of a modern, diverse society.
Împreună, doamnelor şi domnilor, le putem arăta cetăţenilor Europei că ne asumăm responsabilitatea şi putem dovedi apariţia unei societăţi moderne, diverse.
Practically, Libya completely sidelined our CSDP, exactly at a time it was needed and, therefore, had the chance to demonstrate itself in practice!
Practic, Libia a ignorat complet politica noastră de securitate și apărare comună exact în momentul în care aceasta era necesară și avea astfel șansa de a se dovedi în practică.
Serbia will not be able to secure candidate status until it demonstrates that it is fully cooperating with the Hague Tribunal, as stated in the Council conclusions of 25 October 2010.
Serbia nu va primi statutul de candidat până nu va dovedi o cooperare deplină cu Tribunalul de la Haga, după cum reiese şi din concluziile Consiliului din 25 octombrie 2010.
to demonstrate (also: to appear, to express, to manifest, to show)
Syria's citizens have been demonstrating for nearly two months and they must not be left on their own to fight for democracy.
Cetățenii sirieni manifestă de aproape două luni și nu trebuie să fie lăsați singuri în lupta în favoarea democrației.
My vote today is an expression of my mistrust and of the political vigilance that I will demonstrate throughout this term of office.
Votul meu de astăzi este o expresie a neîncrederii mele şi a vigilenţei politice pe care o voi manifesta pe parcursul acestui mandat.
To demonstrate their commitment to democratic values, Ukraine's leaders must adopt electoral legislation which complies with international standards.
Pentru a manifesta atașamentul față de valorile democratice, liderii ucraineni trebuie să adopte o legislație electorală conformă cu normele internaționale.
to demonstrate (also: to account for, to explain, explicate)
to demonstrate
to demonstrate (also: to assay, to prove, to put to the test, to try)

2. film & TV

to demonstrate (also: to show, to be on)

Context sentences for "to demonstrate" in Romanian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThis coming Wednesday, we will be in the Netherlands to demonstrate for our freedom.
Miercuri mă voi afla în Ţările de Jos şi voi demonstra pentru libertatea noastră.
EnglishLet us demonstrate political will and stick to our slogan: 'Keep Europe moving!'.
Haideţi să dăm dovadă de voinţă politică şi să păstrăm deviza "Keep Europe moving!”.
EnglishGenerally speaking, I support you, but please do not demonstrate in the Chamber.
Vorbind la modul general, vă susțin, dar vă rog să nu faceți demonstrația în Parlament.
EnglishSarajevo deserves to be given the chance to demonstrate its huge potential.
Sarajevo merită să îi fie acordată șansa de a-și demonstra potențialul imens.
EnglishIt wants to demonstrate its huge potential and promote itself to Europeans.
Dorește să își demonstreze potențialul enorm și să se promoveze europenilor.
EnglishSeveral comments have been made in this debate that aptly demonstrate this.
În această dezbatere s-au făcut o serie de comentarii care demonstrează acest lucru.
EnglishThe supposed economic achievements there still need to demonstrate their effectiveness.
Presupusele realizări economice trebuie încă să își demonstreze eficacitatea.
EnglishI expect the Court of Auditors to demonstrate the progress in this direction.
Aștept progresul demonstrat de Curtea de Conturi în această direcție.
EnglishYou can still demonstrate that you are interested in the opinion of the European Parliament.
Puteți încă demonstra că sunteți interesați de opinia Parlamentului European.
EnglishMember States must demonstrate solidarity in managing the Schengen area.
Statele membre trebuie să dea dovadă de solidaritate în gestionarea spațiului Schengen.
EnglishWe Europeans must demonstrate now that we are serious about disarmament.
Noi europenii trebuie să demonstrăm cum că suntem serioşi în ceea ce priveşte dezarmarea.
EnglishSo we are concerned that the first measure does not demonstrate the highest standards.
Suntem, aşadar, îngrijoraţi de faptul că prima măsură nu prezintă cele mai înalte standarde.
EnglishThank you for allowing us to demonstrate this once again today.
Vă mulţumesc că ne-aţi permis să demonstrăm încă o dată acest lucru astăzi.
EnglishObviously, every citizen has a right to demonstrate and to freely express his or her opinion.
Evident, fiecare cetățean are dreptul de a protesta și de a-și exprima în mod liber avizul.
EnglishThe EU must now demonstrate an ability to take action, precisely as called for by Mr Swoboda.
UE trebuie să dovedească acum că are capacitatea să acţioneze, aşa cum a îndemnat dl Swoboda.
EnglishThese differences demonstrate that the directive must be reviewed.
Aceste diferențe demonstrează că directiva trebuie să fie revizuită.
EnglishParliament is demonstrating or could demonstrate a firm voice on all these issues.
Parlamentul European demonstrează sau ar putea demonstra o voce fermă cu privire la toate aceste probleme.
EnglishThe European Union must demonstrate that it has will and ambition.
Uniunea Europeană trebuie să demonstreze că are voință și ambiție.
EnglishHowever, in Parliament, it is our job to demonstrate our new role to our farmers.
Cu toate acestea, în Parlament, este de datoria noastră să demonstrăm noul nostru rol agricultorilor noştri.
EnglishWe need to demonstrate that Europe can provide concrete answers.
Trebuie să demonstrăm că Europa poate furniza răspunsuri concrete.