"to disconnect" translation into Romanian

EN

"to disconnect" in Romanian

EN to disconnect
volume_up
[disconnected|disconnected] {verb}

to disconnect
Resetting the device will disconnect and then reconnect the wireless connection.
Resetarea dispozitivului va deconecta și apoi reconecta conexiunea wireless.
Resetting the router or access point will temporarily disconnect everyone from the network.
Reinițializarea ruterului sau punctului de acces va deconecta temporar toți utilizatorii de la rețea.
If we all help each other, we will be so strong that no one will be able to disconnect us.
Dacă ne vom ajuta unii pe ceilalţi, vom fi atât de puternici încât nimeni nu ne va putea deconecta.
to disconnect (also: to disjoin, to disunite, to estrange, to part)
volume_up
a dezbina {vb}
volume_up
a despărți {vb}

Context sentences for "to disconnect" in Romanian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishResetting the device will disconnect and then reconnect the wireless connection.
Resetarea dispozitivului va deconecta și apoi reconecta conexiunea wireless.
EnglishWhen you are ready to disconnect, log off and then close your browser.
Când sunteți gata să vă deconectați, faceți Log off, apoi închideți browserul.
EnglishTap or click the network in the network list, and then click Disconnect.
Atingeți sau faceți clic pe rețea în lista de rețele, apoi faceți clic pe Deconectare.
EnglishLet us be honest, there is a disconnect between policymakers and citizens.
Să fim sinceri, există o ruptură între factorii de decizie și cetățeni.
EnglishClick the drive that you want to disconnect from, and then click OK.
Faceți clic pe unitatea de la care doriți să vă deconectați, apoi faceți clic pe OK.
EnglishIf you can, disconnect and reconnect the device or try restarting your computer.
Dacă este posibil, deconectați și reconectați dispozitivul sau încercați să reporniți computerul.
EnglishDid you cancel the installation process or disconnect from the Internet?
Ați revocat procesul de instalare sau v-ați deconectat de la Internet?
EnglishTap or click the network in the network list, then click Disconnect.
Atingeți sau faceți clic pe rețea în lista de rețele, apoi faceți clic pe Deconectare.
EnglishTurn off your computer, disconnect the power, and remove your computer’s cover.
Opriți computerul, scoateți-l din priză și îndepărtați carcasa.
EnglishDid you cancel the installation process or disconnect from the Internet?
Ați anulat procesul de instalare sau v-ați deconectat de la internet?
EnglishClick the Tools menu, and then click Disconnect Network Drive.
Faceți clic pe meniul Instrumente, apoi pe Deconectare unitate din rețea.
EnglishDisconnect the monitor, but leave the mouse and keyboard connected.
Deconectați monitorul, dar lăsați conectate mouse-ul și tastatura.
EnglishTo reduce the problem, you can disconnect any unused drives.
Pentru a reduce problema, aveți posibilitatea să deconectați toate unitățile neutilizate.
EnglishWe do not want to disconnect the supervision of the financial markets from macroprudential supervision.
Nu dorim să separăm supervizarea pieţelor financiare de supervizarea macroprudenţială.
EnglishIf we all help each other, we will be so strong that no one will be able to disconnect us.
Dacă ne vom ajuta unii pe ceilalţi, vom fi atât de puternici încât nimeni nu ne va putea deconecta.
EnglishTo remove a PC from SkyDrive, select the PC and then click Disconnect PC from SkyDrive .
Pentru a elimina un PC din SkyDrive, selectați PC-ul și faceți clic pe Deconectare PC de la SkyDrive.
EnglishThe remote access server also has a disconnect timer.
De asemenea, serverul de acces la distanță are un contor pentru deconectare.
EnglishResetting the router or access point will temporarily disconnect everyone from the network.
Reinițializarea ruterului sau punctului de acces va deconecta temporar toți utilizatorii de la rețea.
EnglishShut down the computer, and then disconnect it from its power source before proceeding with the upgrade.
Închideți computerul și deconectați-l de la sursa de alimentare înainte să începeți upgrade-ul.
EnglishWhen you disconnect a device from your computer, Device Stage disappears, leaving you with a clean desktop.
Când deconectați un dispozitiv de la computer, Device Stage dispare, lăsând desktopul liber.