EN dispute
volume_up
{noun}

I am talking, of course, about the border dispute between Slovenia and Croatia.
Mă refer, bineînţeles, la disputa frontalieră dintre Slovenia şi Croaţia.
It relates to the dispute over the Mujahedin or the MKO.
Este vorba despre disputa privind Organizaţia Mujahedinii Poporului sau PMOI.
Another question is the dispute over the size of mackerel catches.
O altă întrebare o reprezintă disputa privind dimensiunea capturilor de macrou.
dispute (also: battle, conflict, strife, struggle)
If there is a dispute, the company will receive a manual translation in its own language.
Dacă există un conflict, compania va primi o traducere manuală în propria sa limbă.
Mr President, the problem we are coping with is not a mere Russia-Ukraine dispute.
Domnule preşedinte, problema cu care ne confruntăm nu este doar un simplu conflict ruso-ucrainean.
As Mr Schulz has said, this is, in fact, about a political dispute.
Așa cum a spus dl Schulz, aici este de fapt vorba despre un conflict politic.
dispute (also: quarrel)
I would remind you that, to date, the harassment of Frontex aircraft by Turkey has been based on this dispute.
V-aş reaminti că, până în prezent, hărţuirea de către Turcia a aparatelor de zbor ale Frontex s-a bazat pe acest diferend.
dispute (also: altercation, quarrel, riot)
volume_up
zarvă {f} [fig.]

Context sentences for "dispute" in Romanian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe importance of harmonised European policy is, in my view, beyond dispute.
Importanţa unei politici europene armonizate este, în opinia mea, incontestabilă.
EnglishNaturally, if someone were to dispute that, I would be prepared to give up the role.
Desigur, dacă se contestă această situație, sunt pregătit să renunț la funcție.
EnglishThis agreement brought to a close a complicated dispute, lasting almost two decades.
Acest acord pune capăt unui litigiu complex, care durează de aproape două decenii.
EnglishThe Commission was constructive throughout the procedure concerning a payment dispute.
Comisia a fost constructivă pe tot parcursul procedurii privind un litigiu de plată.
EnglishI dispute the notion that the EU can bestow and regulate fundamental rights.
Contest ideea că UE poate conferi şi reglementa drepturile fundamentale.
EnglishThe end of a dispute - commercial in this case - is not, in itself, a reason to rejoice.
Sfârșitul unui litigiu, comercial în acest caz, nu este un motiv de bucurie în sine.
EnglishDispute concerning the confirmation of the validity of the mandate of a Member: see Minutes
Contestarea validării mandatului unui deputat european: consultaţi procesul-verbal
EnglishBananas were the subject of the world's longest-running trade dispute.
Bananele au constituit obiectul celei mai lungi dispute comerciale din lume.
EnglishThis has happened recently in the dispute involving the Tekel workers.
Aceasta s-a întâmplat recent în diferendul care a implicat lucrătorii Tekel.
EnglishThe dispute settlement mechanism is modelled on standard international procedures.
Mecanismul de soluționare a litigiilor este inspirat din procedurile internaționale standard.
EnglishIn fact this question was tabled before the Russia-Ukraine dispute arose.
De fapt această problemă a fost planificată înainte de apariţia disputei ucrainiano-ruse.
EnglishMr President, I shall not dispute the figures that Mr Corbett has just read out.
Dle preşedinte, nu o să pun sub semnul îndoielii cifrele pe care dl Corbett tocmai ni le-a citit.
EnglishWe have had the first round of elections, which remain a matter of dispute.
Am asistat la primul tur de scrutin al alegerilor, care încă rămâne o chestiune contestabilă.
EnglishI voted in favour of the dispute settlement mechanism as proposed by Mr Susta.
Am votat în favoarea mecanismului de soluționare a litigiilor, astfel cum a fost propus de dl Susta.
EnglishIt should also contain clear dispute resolution procedures.
De asemenea, ar trebui să conţină proceduri clare de soluţionare a litigiilor.
EnglishFake medicines are not produced as a result of a dispute about intellectual property.
Medicamentele false nu sunt produse ca rezultat al unei dispute legate de proprietatea intelectuală.
EnglishThis is because of the dispute between Mrs Tymoshenko and Mr Yushchenko, among other things.
Acest lucru se datorează, printre altele, disputei dintre doamna Timoșenko și domnul Iușcenko.
EnglishThe Arctic's untold mineral resources have made the area the subject of heated dispute.
Resursele minerale incalculabile ale Arcticii au transformat zona în subiectul unei dispute încinse.
EnglishSubject: US-EU trade dispute concerning hormone-treated beef
Subiect: Diferendul comercial dintre SUA şi UE privind carnea de vită tratată cu hormoni.
EnglishThe legitimacy of both claimants to the presidency is in dispute.
Legitimitatea ambilor pretendenți la președinție este în discuție.